05 april 2018

Dit symposium sluit een vrij toegankelijke lessenreeks af over dans en transmissie. Een aantal prominente, internationale sprekers bieden verschillende perspectieven op dit thema, dat nauw samenhangt met archiefwerking binnen de hedendaagse dans. Hoe is dans tegelijkertijd een informatiesysteem en belichaamde praktijk? Wat zijn de effecten van het opslaan van dans in digitale archieven? Wat is de impact van digitalisering op het archief en repertoire? Hoe worden technieken en repertoires overgedragen naar volgende generaties? Wat met de transmissie van affecten en ideeën in de danswereld?

Het symposium Moving Movement: Dance and Transmission verkent hoe dans overleeft en zelfs anticipeert op haar toekomst in tijden van razendsnelle digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen. In de loop van de geschiedenis heeft dans steeds een verhouding gezocht tot nieuwe technologische ontwikkelingen. Die wisselwerking heeft ook een impact gehad op de betekenisvorming en de ontwikkeling van de dans. In 1992 voorspelde Kenneth King het volgende over de relatie tussen dans en computers:

"With the computer age there will be dancing words, kinetic grammars, information channels, conceptual continua, data process services, synchromimetic teletexts and electric dance mosaics."

Meer dan een kwarteeuw later willen we een opmaat maken van de verschijning van dans in het 'digitale tijdperk'.

Het symposium is de afsluiter van een lessenreeks hedendaagse dans die STUK en KU Leuven (Culturele Studies) voor het derde jaar op rij organiseren. De voorafgaande lessen zijn:

Zowel de gastcolleges als het symposium vinden plaats in STUK en zijn publiek toegankelijk. De voertaal is Engels. Meer info is te vinden op de website van STUK.