21 mei 2015

In het project Archief voor de Toekomst onderzoekt bkkc samen met de Verbeke Foundation de problematiek rondom het behoud en beheer van werken en archieven van hedendaagse beeldend kunstenaars, specifiek in relatie tot hun nalatenschap. Na vier tentoonstellingen en een onderzoek wordt de opgedane kennis gedeeld tijdens dit symposium in Museum de Pont, mede aan de hand van en middels een e-publicatie met handreikingen voor beheer en behoud.

Ook PACKED vzw zal aanwezig zijn op dit symposium.

Programma

10.00 deuren open

10.30 welkom door Hendrik Driessen (directeur Museum De Pont, Tilburg)

Henrik Driessen verzorgt als gastheer van het symposium Archief voor de Toekomst een korte introductie en put daarbij uit zijn eigen ervaringen met de nalatenschappen van kunstenaars.

10:45 introductie door dagvoorzitter Rick Vercauteren (directeur Museum van Bommel van Dam, Venlo)

Als dagvoorzitter introduceert hij de sprekers en zal regelmatig met vragen een beroep doen op het publiek. Hij zal niet nalaten daarbij ervaringen en voorbeelden uit de praktijk aan te wenden. Ook museum van Bommel van Dam krijgt de laatste jaren steeds vaker te maken met alle mogelijke verzoeken die verband houden met nagelaten collecties en archieven van kunstenaars.

10:55 Paulien 't Hoen (coördinator Stichting Behoud Moderne Kunst, SBMK)

Conservering van museale collecties en de problemen die daarmee samenhangen zijn, samen met (internationale) samenwerking, belangrijke uitgangspunten voor de SBMK. Musea moeten keuzes maken en prioriteiten stellen in de presentatie van kunstwerken, de conservering en restauratie, registratie en documentatie. Dat geldt ook voor de werken die zij in hun collectie op kunnen nemen.

11:20 Bart De Baere (directeur M HKA, Antwerpen)

Voor kunstenaars en nabestaanden, en natuurlijk ook voor musea, is het van belang stil te staan bij de best denkbare representatie van de kern van een oeuvre in het publiek domein. Enerzijds in de vorm van topstukken, de kerncollectie, reeksen van werken en ensembles. En aan het andere eind van het spectrum: het archief; dat wat zijn waarde verliest als de samenhang ongedaan gemaakt wordt.

11.50 Pauze, koffie en thee

12:10 Michiel van Bakel (beeldend kunstenaar, namens Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel)

Hoewel er belangstelling was bij verschillende musea om werken uit de nagelaten collectie van Gerrit van Bakel op te nemen, besloot de familie de zorg voor de nalatenschap, met alle bijkomende werkzaamheden, in eigen hand te houden.

12:35 Louis Baltussen (senior medewerker behoud en beheer van het Van Abbemuseum, Eindhoven)

Baltussen is op verzoek van de familie op persoonlijke titel als 'archivaris' verantwoordelijk voor de documentatie, ordening en registratie van de collectie werken en het archief in het atelier van de in 2012 overleden kunstenaar JCJ Vanderheyden. Hij vertelt over zijn aanpak en ervaringen.

en Roman Koot (hoofd Publiekszaken en hoofdconservator Bibliotheek en Buitenlandse Kunst van de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag)

De RKD, het grootste kunsthistorische documentatiecentrum ter wereld, beheert ruim 600 archieven op het gebied van de beeldende kunst en kunstgeschiedenis. Ook het RKD krijgt men te maken met groeiende stroom aan materiaal, afkomstig uit nalatenschappen. Ze nemen niet alles aan. Roman Koot vertelt op basis waarvan keuzes worden gemaakt én wat nabestaanden zelf ter voorbereiding op een overdracht kunnen doen.

13.15 lunch bij PARK, nabij Museum De Pont

Park is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. Park positioneert zich als een middenpodium tussen Kunstpodium T en Museum De Pont en realiseert tentoonstellingen in de voormalige Goretti-kapel aan het Wilhelminapark te Tilburg.

14.00 bezoek aan de tentoonstelling in PARK en/of tentoonstelling in Museum De Pont

14.30 Helene Vandenberghe (kunsthistorica, namens de Estate Philippe Vandenberg, Brussel) en Stella Lohaus (namens de Bernd Lohaus Stichting, Antwerpen)

Stella Lohaus en Helene Vandenberghe zijn beide erven van gerenommeerde, internationaal bekende Vlaamse kunstenaars: Bernd Lohaus (1940-2010) en Philippe Vandenberg (1952-2009). De nalatenschap van Bernd Lohaus is in 2013 als casestudy gebruikt binnen het door PACKED vzw geïnitieerde project TRACKS. Helene Vandenberghe richtte samen met haar twee broers na het overlijden van haar vader de Estate Vandenberg op met slechts één doel: "We willen het werk van mijn vader op een internationaal niveau levend houden".

Sanne Van Bellingen (PACKED vzw, Expertisecentrum Digitaal Erfgoed)

Project TRACKS is een samenwerkingsproject van Vlaamse kunst- en erfgoedinstellingen dat zich onder regie van PACKED vzw richt op archief- en collectiezorg in de kunsten- en erfgoedsector. In 2014 werd in Brussel een website gelanceerd die onder meer een TRACKS toolbox met richtlijnen, tools en inspirerende praktijkvoorbeelden bevat.

15:30 Bas Veldhuizen (projectleider Archief voor de Toekomst, bkkc)

Presentatie van het e-book 'Archief voor de Toekomst. Handreikingen voor het spelen van een ernstig spel'

16:05 slotwoord

16:20 borrel en mogelijkheid tot napraten

17:00 einde van de bijeenkomst

Tijdens het symposium wordt de publicatie 'Archief voor de Toekomst. Handreikingen voor het spelen van een ernstig spel' gelanceerd. Dit e-book bevat een weerslag van het onderzoek in de vorm van handreikingen voor kunstenaars en nabestaanden.

Praktisch

25 juni / 10 - 17u

Museum De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg (NL)

Kaarten zijn te koop via www.bkkc.nl/archiefvoordetoekomst, de kosten bedragen €75,- per kaart (inclusief publicatie).