19 april 2018

Op maandag 18 juni 2018 organiseren Archiefbank Vlaanderen, M HKA en PACKED vzw een studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst: 'Volgens de regels van de kunst. Over de zorg voor kunstenaarsarchieven'. TRACKS, het traject rond archief- en collectiezorg in de kunstensector, zet in 2018 niet langer in op één groot ontmoetingsmoment voor de hele sector. In de plaats daarvan nodigen we kunstenaars en kunstenorganisaties uit op informelere en kleinschaligere ontmoetingen die kunstenbreed inzoomen op een bepaalde thematiek of die net disciplinespecifieke uitdagingen belichten.

Programma

De kunstenaar en de archivaris, ze lijken gemaakt voor een geslaagd huwelijk. Denk maar aan Jef Geys of Harald Szeemann. Maar het praktisch bewaren van een kunstarchief blijkt niet altijd vanzelfsprekend.

Gelukkig heeft de zorg voor kunstenaarsarchieven de laatste jaren meer aandacht gekregen. Dat neemt niet weg dat er nog steeds meer vragen en noden zijn dan antwoorden en oplossingen. Wat behoort tot zo'n archief, wat is het nut om dit te bewaren, hoe bewaar je best en waar kan je met vragen terecht?

De studienamiddag bestaat uit twee delen:

13u30-15u10: Tijdens het eerste gedeelte informeren we je over recente ontwikkelingen in de wereld van beeldende kunstenaarsarchieven: Archiefbank Vlaanderen en het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) lichten toe. Daarna volgen twee inspirerende praktijkvoorbeelden: Steven Jacobs (UGent) spreekt over zijn ervaringen met het archief Raoul de Keyzer en Anthony Hudek (Curatorial Sstudies, KASK) over het belang van archieven binnen de tentoonstellingspraktijk.

15u30-16u50: In het tweede gedeelte wordt het helemaal praktisch en helpen we belanghebbenden op weg om tot een (betere) archiefzorg te komen. In een afsluitend panelgesprek met onder meer kunstenaars polsen we naar motivaties, uitdagingen en obstakels in verband met archiefzorg. Napraten kan bij een kopje koffie.

Praktisch

Locatie: M HKA, Antwerpen.

Inschrijven

Inschrijven is gratis en kan voor beide of één van beide gedeelten via https://goo.gl/forms/AwXMN55KSuDg3wu22.