17 februari 2017

PACKED vzw en iMAL zullen in maart 2017 starten met Resurrection Lab, een tweejarig onderzoeksproject dat financieel wordt ondersteund door Innoviris, het Brusselse Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Het doel is zowel methodes, tools en diensten voor de preservering van born-digital content te implementeren als een mediabibliotheek te creëren die is gebaseerd op emulatie. Die techniek, waarbij een hardwareplatform op softwarematige manier wordt gesimuleerd, biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een preserveringsstrategie voor digitale creaties. Resurrection Lab wil een bijdrage leveren aan het opvullen van het hiaat dat vandaag bestaat m.b.t. de expertise over de preservering van born-digital kunstwerken en het gebruik van emulatie.

    Preservering van en toegang tot digitale data op lange termijn horen bij de meest complexe problematieken waar erfgoed- en kunsteninstellingen vandaag mee geconfronteerd worden. Het veelvuldig gebruik van computers in alle artistieke, culturele en sociale praktijken zullen deze problematiek alleen nog vergroten in de komende jaren. Dit is een grote maatschappelijke uitdaging die proactief benaderd moet worden willen we niet het risico lopen dat een groot deel van ons cultureel erfgoed verloren gaat.

    Complexe digitale objecten zoals digitale kunstwerken zijn het resultaat van uiteenlopende productieprocessen en vormen een groeiende categorie die nog moeilijker te bewaren is. Bestaand uit software en data, is hun toegankelijkheid erg afhankelijk van hun productie- en distributiewijze en de omgeving waarin ze uitgevoerd of gepresenteerd worden. Die omgeving bestaat immers uit software en hardware die steeds sneller door fabrikanten worden vervangen, en aan steeds versnelde veroudering onderhevig zijn.

    Om toch toegang te verzekeren is emulatie een efficiënte benadering die erin bestaat een hardwareplatform op softwarematige manier te simuleren. Vandaag de dag is de expertise in de preservering van digital-born kunstwerken en het gebruik van emulators niet voldoende om deze uitdagingen aan te gaan. Het is dit hiaat in expertise dat Resurrection Lab wil opvullen. Projectverloop en resultaten zullen de komende maanden beschikbaar zijn op de website van PACKED en op SCART.BE