26 oktober 2018

De Doc'Moments van ABD-BVD (Association Belge de documentation - Belgische Vereniging voor Documentatie) zijn studiemomenten met telkens een ander thema. Op 8 november 2018 zoomt Doc'Moments in op het documenteren van podiumkunsten, dat vanwege zijn efemere karakter een uitdaging vormt voor de archiefsector. PACKED vzw zal tijdens die namiddag de werking rond TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector) toelichten. Het Firmament zal er ook www.Youdoc.be voorstellen, een platform-in-opbouw voor het documenteren van podiumkunsten.

Waar?

Koninklijke Bibliotheek, Park Room (2e verdieping), Kunstberg, 1000 Brussel.

Wanneer?

8 november, 14u-17u.

In een aantal Franstalige en Nederlandstalige presentaties komen verschillende insteken aan bod zoals het geheugen van theatrale en dramaturgische praktijken, het filmen van podiumkunsten, het documenteren van werkprocessen en het audiovisueel archief van De Munt.

Het volledige programma is binnenkort beschikbaar op https://www.abd-bvd.be/nl/evenementen/docmoment-het-documenteren-van-podiumkunsten-ephemera/.