14 mei 2014

Voor de deelsector van de architectuur is een pilootproject van start gegaan in samenwerking met het CVAa en het bureau Martine de Maeseneer Architecten. De concrete vraag in het project is die van selectie in digitale architectuurarchieven, met het oog op duurzame bewaring. 

In kader van TRACKS wordt voor iedere deelsector van de kunsten een pilootproject in de steigers gezet dat archief- en collectiezorg binnen de erfgoedsector moet illustreren. Tegelijk worden de doelstellingen en motivaties voor archief- en collectiezorg aan de realiteit getoetst. Elk van deze pilootprojecten heeft een specifieke vraagstelling of invalshoek.

Voor de deelsector van de architectuur is een pilootproject van start gegaan in samenwerking met CVAa en het bureau Martine de Maeseneer Architecten. De concrete vraag in het project is die van selectie in digitale architectuurarchieven, met het oog op duurzame bewaring. Architecten werken veel met technische tekeningen, wat leidt tot grote en complexe bestanden zoals CAD-bestanden. Aangezien het duurzaam bewaren van al deze bestanden zeer moeilijk is en soms ook weinig zin heeft, kan ervoor gekozen worden zich te concentreren op de zogenoemde mijlpaaldocumenten, dit wil zeggen de documenten die sleutelmomenten in het ontwerpproces en de ontwerpbedoelingen van de architect weergeven. Uiteraard kan dit best zo vroeg mogelijk, door de architect zelf, gebeuren.

In dit project met Martine de Maeseneer Architecten zal worden onderzocht of het mogelijk is om binnen een architectenbureau een beleid op te stellen dat gericht is op het identificeren en ordenen van deze mijlpaaldocumenten. Al deze acties moeten leiden tot het verder overzichtelijk en beheersbaar houden van het archief.

In tweede instantie zal worden onderzocht of het haalbaar is om binnen een architectenbureau preservatieacties te laten doen op de mijlpaaldocumenten, zoals migraties van CAD-bestanden naar duurzamere archiefformaten.

Het project vormt tegelijk een onderdeel van het project Digitale Architectuurarchieven van het CVAa. Hiermee wordt verder aangesloten met conclusies uit eerdere studies van dit project, zoals het belang van een grondige kennis van het ontwerpproces van de architect en de nood aan kennisdeling over het beheer van digitaal architectuurarchief onder architecten. 

http://www.cvaa.be/