22 mei 2014

In het kader van de ontwikkeling van TRACKS worden een aantal pilootprojecten uitgevoerd vanuit de verschillende deelsectoren binnen de kunstensector. Ieder project gaat uit van een bepaalde problematiek en wordt als praktijkvoorbeeld gepubliceerd op TRACKS. Hier wordt een overzicht en een stand van zaken gegeven van alle pilootprojecten die momenteel lopen. 

1. Opruimen, ordenen en duurzaam bewaren

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst

In januari kregen de Netwerkmedewerkers een cursus digitaal documentbeheer van de stadsarchivaris van Aalst, Lieve Arnouts. Ondertussen werd er niet stilgezeten en werd een nieuwe logische mappenstructuur ontwikkeld naar analogie met de ordening van het fysieke archief. In juni wordt een trash day georganiseerd om de documenten uit de oude structuur en van externe dragers samen te brengen in de nieuwe mappenstructuur. Zo wordt het digitaal archief duurzaam bewaard en makkelijk te raadplegen.

Martine De Maeseneer Architecten

Ook bij architectenbureau Martine De Maeseneer Architecten loopt in samenwerking met CVAa een pilootproject over het duurzaam bewaren van digitale bestanden. Binnen de organisatie wordt er op zoek gegaan naar procedures om bestanden die gecreëerd worden tijdens het ontwerpproces duurzaam te bewaren. In mei werd het team geïnterviewd om vast te stellen welke fases een ontwerpproces heeft en welke documenten hierbij gecreëerd worden. Op basis van dit interview zullen procedures opgesteld worden. Het BRONKS-project zal als testcase dienen.

2. Immateriële kennis bewaren

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst

Binnen twee jaar vertrekt artistiek directeur Paul Lagring op pensioen. Samen met BAM wordt er, aan de hand van zijn geheugen, gekeken welke gegevens in het archief van Netwerk ontbreken om de geschiedenis van de organisatie ten volle te begrijpen. Welke contextinformatie moet vastgelegd worden om dit in de toekomst te vermijden? In april werd een eerste algemene interview afgenomen. Een archiefbezoek en drie interviews volgen nog in mei en juni.

Bernd Lohaus Stichting

Bernd Lohaus (1940-2010) heeft nooit schriftelijk vastgelegd hoe zijn sculpturen opgesteld moeten worden. Daarom werd met de Bernd Lohaus Stichting een pilootproject gestart om een methode te ontwikkelen voor het maken van eenvoudige opstellingsplannen. Komende weken wordt de laatste hand gelegd en zullen de plannen geëvalueerd worden door constructiearbeiders.

Hoe de opstellingsplannen gerealiseerd werden lees je hier.

3. Beschrijven en ontsluiten

Peter Downsbrough

De Amerikaanse conceptuele kunstenaar Peter Downsbrough heeft verschillende soorten kunstvormen bedreven: videokunst, fotografie, boekenkunst, installaties, etc. PACKED vzw werd gecontacteerd met de vraag naar een eenvoudig systeem en model om zijn kunstwerken te beschrijven. Een beschrijvingsmodel werd ondertussen opgemaakt.

FLACC – werkplaats voor beeldende kunstenaars

Ieder jaar resideren in FLACC verschillende kunstenaars die begeleid worden bij het realiseren van hun project. Sinds 2008 bewaart FLACC stelstelmatig de archieven van deze projecten om de verworven kennis niet te verliezen. Het beschrijven van de archieven in een databank moet er onder meer voor zorgen dat deze informatie intern gedeeld kan worden met andere (residerende) kunstenaars. In april werd door PACKED vzw het databanksysteem geïmplementeerd. In mei en juni zal FLACC het systeem verder testen en evalueren.

Het verslag van FLACC lees je bij de praktijkvoorbeelden.

MATRIX – centrum voor nieuwe muziek

MATRIX gaat deze zomer van start met het erfgoedproject ‘Nieuwe muziek voor amateurmusici’. Educatieve partituren van het TRANSIT festival zullen hierbij digitaal ontsloten worden zodat ze opnieuw gespeeld kunnen worden. Samen met Resonant wordt onderzocht welke rechten op de partituren rusten en hoe deze geklaard kunnen worden.

4. Archief overdragen

Vooruit, deBuren

Vooruit en deBuren willen archief overdragen aan respectievelijk AMSAB en het Letterenhuis. PACKED vzw volgt wat er allemaal gedaan en afgesproken moet worden om een overdracht succesvol te laten verlopen.

Heb je zelf nog een vraag over de zorg voor je archief of collectie(s)? Neem een kijkje op  deze website of neem contact met ons op via het contactformulier.