09 oktober 2017

De geschiedenis van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) moet nog geschreven worden. Het ontstaan van het eerste Belgische museum van hedendaagse kunst is nochtans een bijzonder boeiend verhaal, dat bovendien unieke perspectieven biedt op de naoorlogse situatie van de levende kunst in België.

Het S.M.A.K. heeft zijn bestaan te danken aan de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), een groep geëngageerde kunstliefhebbers die onder leiding van initiatiefnemer Karel Geirlandt vanaf 1957 zou ijveren voor de totstandkoming van haar statutaire missie: een autonoom Museum van Hedendaagse Kunst. Dat doel werd uiteindelijk na twee lange etappes bereikt. In 1975 werd het Museum van Hedendaagse Kunst opgericht. Na meer dan twee decennia te zijn gehuisvest in het Museum voor Schone Kunsten, kreeg het museum in 1999 eindelijk een eigen gebouw en een nieuwe naam: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.).

Het onderzoeksproject handelt over de eerste dertien jaren van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst. Zowel de intellectuele en artistieke inzichten van Karel Geirlandt als de eerste activiteiten van de V.M.H.K. komen aan bod. Daarnaast wordt grondig ingegaan op de (rol van de Vereniging bij de) ontwikkeling van het artistieke landschap in België en Europa in de periode tussen 1957 en 1964.

Lezing door Koen Brams over het project: 21 oktober 2017, om 14.00
uur, in het S.M.A.K.
Deadline aanmelding: 26 oktober 2017.
Selectie van de onderzoekers: eerste helft november 2017.
Start van het onderzoeksproject: 15 november 2017.

Meer informatie over de doelstellingen, de onderzoekstopics en de aanmeldingsprocedure van het project, vind je op volgende pagina: http://smak.be/nl/nieuws/open-call-onderzoeksproject-over-de-vereniging-van-het-museum-van-hedendaagse-kunst-tussen-1957-en-1969.

Meer info en aanmelding bij: koen.brams@skynet.be