25 mei 2016

Het programma van het derde TRACKS-ontmoetingsmoment staat in het teken van de opmaak van actieplannen voor 2017. Van gesubsidieerde kunstenorganisaties wordt voor het eerst verwacht dat ze hierin acties m.b.t. de zorg voor het eigen archief opnemen. De cases voorgesteld tijdens de rondetafelsessies zijn acties die je kunt opnemen in je actieplan, bijvoorbeeld je archiefruimte optimaliseren, je archiefwerking doorlichten, je statisch archief in bewaring geven bij een erfgoedinstelling of je audiovisuele archieven laten digitaliseren.

PRAKTISCH

• deSingel, Desguinlei 25B, 2018 Antwerpen;
• 23 juni 2016, 13-16u30;
• Inschrijven kan tot 22 juni via eventbrite;
• Toegang is gratis.

Programma:

13u: onthaal

13u30 – 13u45
• Welkomstwoord
• Praktijkervaringen met het archief door deSingel en CVAa

13u45 – 14u45: rondetafelsessies

De rondetafelsessies vinden parallel plaats. Kies via deze link welke tafel je wil volgen.

Stap voor stap naar een totaalaanpak van je archief (Het Firmament). VOLZET

Vijf podiumkunstenorganisaties (Campo, deSingel, Needcompany, t,arsenaal en Toneelhuis) evalueerden hun archiefwerking en maakten op basis daarvan een toekomstplan voor het volledige archief. Ze inspireerden en motiveerden elkaar in een gemeenschappelijk traject onder begeleiding van Het Firmament en PACKED vzw. De website TRACKS, gelanceerd in juni 2014, vormde de basis voor dit gloednieuw vormingstraject en groeide uit tot een handige leidraad. Benieuwd hoe ook jij een doordacht actieplan voor je archief kan ontwikkelen? Het Firmament en t,arsenaal bespreken samen de voordelen en mogelijkheden van een dergelijke totaalaanpak.

Digitalisering van AV-archieven (VIAA i.s.m. PACKED vzw).

Vrijwel alle kunstenorganisaties beheren een audiovisueel archief dat bedreigd wordt door het verdwijnen van afspeelapparatuur en het fysieke verval van de dragers. Omdat de digitalisering van deze audiovisuele archieven de capaciteit van een individuele organisatie overstijgt, gingen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw een samenwerking aan met VIAA om het audiovisueel erfgoed uit de podiumkunstensector te inventariseren en digitaliseren. Ook voor de muzieksector werd de inventarisering i.s.m. Resonant gestart. PACKED vzw en VIAA bespreken de problematiek en samenwerking.

De archiefruimte (met bezoek aan de archiefruimte van deSingel i.s.m. CVAa).

Om je archief en collectie voor de toekomst te behouden, dient het op een duurzame manier bewaard te worden. deSingel en CVAa vertellen over hun samenwerking rond het architectuurarchief, en een bezoek aan hun archief is het vertrekpunt voor een gesprek over aandachtspunten bij het inrichten van een archiefruimte.

In depot geven van archieven (AMVB).

Op het moment dat een deel van je archief niet meer van nut is voor je dagelijkse werking, kan het overgedragen worden aan een archiefinstelling. Een archiefinstelling zorgt ervoor dat je archief goed bewaard wordt en maakt het toegankelijk voor geïnteresseerden en onderzoekers. Het Archief en Museum voor het Vlaamse Leven te Brussel (AMVB) heeft al verschillende kunstenarchieven opgenomen, o.a. de archieven van Beursschouwburg, KVS, Ancienne Belgique, Kaaitheater... Samen met beeldend kunstenaar Gorik Lindemans bespreekt AMVB wat je moet doen om je archief te kunnen overdragen en wat de voordelen zijn van een samenwerking tussen kunstenorganisatie en archiefinstelling.

Levend erfgoed documenteren m.b.v. Wikipedia, Wikidata en Wikimedia (PACKED vzw).

De afgelopen jaren zijn er in het buitenland verschillende interessante initiatieven opgezet met als doel om bepaalde leemten in de documentatie van hedendaagse kunst te vullen, en hiervoor een bestaand en open platform te gebruiken dat een breed publiek bereikt: Wikipedia. Deze projecten zijn opgezet in samenwerking met gereputeerde kunsten- en erfgoedinstellingen, vaak op initiatief van enkele kunstenaars. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn o.a. Art + Feminism, Unforgetting L.A. en Black Lunch Table. Ook kunst uit Vlaanderen en Brussel geniet in al zijn verschillende vormen en disciplines niet altijd de aandacht die ze verdient. Kunnen we vanuit de kunsten- en erfgoedsector zelf hieraan iets verbeteren door een actieve bijdrage te leveren aan het documenteren van ons 'levend erfgoed' met behulp van de platformen van de Wikimedia Foundation?

14u45 – 15u: pauze

15u – 16u: inspiratiesessies over opname archiefzorg in het actieplan voor 2017

Denk samen mee over de opname van acties voor archiefzorg in het actieplan voor 2017. Welke acties kan je opnemen in je actieplan? Wat kan je als kunstenorganisatie of kunstenaar doen om voor je archief te zorgen? Laat je inspireren door de rondetafelsessies en het uitwisselen van ideeën.

16u – 16u15: traject visienota kunstenerfgoed (Het Firmament / Kunstenpunt) en afsluiting

16u15 – 17u30: drink