17 januari 2020

Op 19 en 20 maart 2020 vindt een nieuwe editie van het symposium Transformation in Digital Art plaats. Dit symposium biedt gelegenheid om goede praktijken uit te wisselen in verband met strategieën van individuele kunstenaars en organisaties om digital born en softwaregebaseerde kunst in de toekomst te presenteren. Dit jaar ligt de focus op het documenteren van digitale kunst.

Documentatie als onderdeel van conservering en presentatie

In performancekunst en digitale kunst is goede documentatie dé focus geworden van conserverings- en presentatiestrategieën. Deze artistieke praktijken dagen de bestaande vormen van documenteren immers uit. Dat resulteert in nieuwe vormen van denken over dit proces, die soms buiten het museum ontstaan.

Verschillende aspecten van documentatie

Documentatie bij een digitaal kunstwerk wordt op verschillende manieren en op verschillende momenten gecreëerd. Het perspectief bij creatie bepaalt mede het mogelijke gebruik. Eerst en vooral is documentatie van nut voor de kunstenaars en hun medewerkers op het moment dat het werk ontstaat. In een latere fase kan de documentatie een ruimere rol voor een breder publiek vervullen. Zo dient ze onder meer de (publieks)bemiddeling, verspreiding, contextualisering en geschiedschrijving van een kunstwerk. Documentatie wordt ook gebruikt en uitgebreid naar aanleiding van verschillende activiteiten, zoals de opstelling van het werk, preservering en restauratie. Ten slotte documenteren ook bezoekers vandaag mee kunstwerken door er foto's van te maken en deze te verspreiden.

Transformation in Digital Art 2020 heeft tot doel bestaande en nieuwe strategieën voor het documenteren, overdragen en preserveren van digitale kunst van en door kunstenaars, curatoren en conservatoren te tonen en te bespreken.

Het symposium is onderdeel van het collaboratief onderzoeksproject Documenting Digital Art, gesteund door de Britse Arts & Humanities Research Council.

Check voor updates LIMA's website of socialemediakanalen:

Facebook
Twitter
Instagram

Reserveren kan via e-mail, naar TDA2020@li-ma.nl