15 april 2015

Vrijwel alle (podium)kunstenorganisaties beheren een audiovisueel archief met opnamen van eigen producties en/of repetities. Deze beeld- en geluidcollecties zijn vandaag belangrijk voor promotie en hernemingen en zullen in de toekomst het erfgoed van de (podium)kunsten in Vlaanderen vormen. Ze zijn echter weinig toegankelijk en erg kwetsbaar. Verwaarlozing, natuurlijk verval, technologische veroudering maar ook opzettelijke vernietiging: het zijn maar enkele van de vormen van bedreiging van audiovisuele archiefcollecties. Een soortgelijk probleem stelt zich vaak bij de langetermijnbewaring van digitale archieven en collecties.

Voor audiovisueel materiaal is digitalisering een mogelijke oplossing. Omdat de digitalisering van deze beeld- en geluidarchieven de capaciteit van de individuele organisaties overstijgt, onderzoeken Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw of een centraal geco├Ârdineerde aanpak mogelijk is. Hiervoor werd in het voorjaar van 2015 een survey verstuurd naar podiumkunstengezelschappen die werkingssubsidies ontvingen binnen de periode 2010-2016. Met deze bevraging trachten we een zicht te krijgen op de aanwezige hoeveelheid materiaal en het type dragers door de opmaak van een cijfer-inventaris. Omdat al dat digitale materiaal vervolgens ook duurzaam bewaard en beheerd moet worden, wordt meteen gepeild naar de huidige omgang met digitale opslag. We doen deze bevraging in overleg met VIAA, dat in 2012 werd opgericht door de Vlaamse Regering om het digitaal erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier te bewaren en toegankelijk te maken (voor meer info, zie www.viaa.be).

De beantwoorde formulieren lopen gestaag binnen. Binnenkort worden de resultaten verwerkt en bekend gemaakt.

Wens je meer info? Contacteer:

  • Staf Vos, Het Firmament. Expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten, staf@hetfirmament.be, 015 34 94 36 (algemene info en info over 'archief overzicht')
  • Bart Magnus, Kunstenpunt, bart@kunsten.be, 02 274 17 65 (algemene info)
  • Rony Vissers, PACKED vzw. Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, rony@packed.be, 02 217 14 05 (technische info over audiovisuele formaten en digitaal archief)