15 mei 2017

Op 16 mei lanceert DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur, de Nederlandse tegenhanger van PACKED vzw, de website digitalecultuur.nl. Met deze website gaat DEN Nederlandse theatergezelschappen, dansgroepen, muzikanten en andere kunstenaars ondersteunen bij het digitaliseren van hun archieven en collecties.

Decorstukken en kostuums

Productiematerialen, decors en kostuums, video-opnames van opvoeringen en publiciteitsmateriaal; dit zijn voorbeelden van wat er bij veel theatergezelschappen in de archieven ligt opgeslagen. Dit erfgoed van de podiumkunsten is nu nog lang niet altijd digitaal toegankelijk voor bijvoorbeeld dramaturgen, onderzoekers of het publiek. Met het wegbezuinigen van onder andere het Theater Instituut Nederland (TIN) in 2013 is het pleidooi om als sector te investeren in het digitaliseren van deze archieven en collecties grotendeels weggevallen. De zorg voor archivering en digitalisering ligt nu meer dan ooit bij de theatergezelschappen zelf. DEN heeft vanaf 2017 de taak cultuurinstellingen hierbij te ondersteunen, zoals zij dat al sinds 1999 met succes voor de erfgoedsector doet. Met digitalecultuur.nl biedt DEN cultuurmakers handvaten en praktijkvoorbeelden voor digitaliseringsbeleid en het goed uitvoeren van digitaliseringsprojecten.

Vlaams voorbeeld

Op digitalecultuur.nl is de kennis die DEN in de loop der tijd heeft verzameld voor de erfgoedsector aangepast en aangevuld voor cultuurmakers. Ook wordt er gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen, zoals TRACKS, waar het al langere tijd wettelijk verplicht is voor cultuurmakers om aan (digitale) archivering te doen. Daarnaast dient de website als nieuwsplatform en agenda voor nieuws en evenementen rondom digitale cultuur en is er op de website een subsidiewijzer te vinden die organisaties helpt om financiering te vinden voor projecten rondom digitalisering.

Lancering website

Digitalecultuur.nl wordt gelanceerd op de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed door Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. DEN is van mening dat de erfgoedsector en de cultuursector elkaars rol in de digitale wereld kunnen versterken. De conferentie op 16 mei in Amersfoort is bedoeld als nadere kennismaking tussen deze twee sectoren en markeert de zorg voor zowel digitaal erfgoed als digitale cultuur als nieuw speerpunt in het beleid van DEN Tijdens de conferentie zal DEN een liveblog bijhouden op de nieuwe website.

Over DEN

DEN is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening.