17 september 2015

Vrijwel alle muziekorganisaties, musici, muziekliefhebbers beheren een audio en/of audiovisueel archief. Deze audio(visuele) archieven zijn vandaag een belangrijke getuige van een rijke muziekcultuur. Ze zijn echter weinig toegankelijk en worden in hun voortbestaan bedreigd omdat ze worden bewaard op dragers die in onbruik zijn geraakt en waarvoor de afspeelapparatuur ontbreekt. Een soortgelijk probleem stelt zich vaak bij de langetermijnbewaring van digitale archieven en collecties.

Voor audiovisueel materiaal is digitalisering een mogelijke oplossing. Omdat de digitalisering van deze audiovisuele archieven de capaciteit van de individuele organisaties overstijgt, willen Kunstenpunt, Resonant en PACKED vzw onderzoeken of een centraal gecoördineerde aanpak mogelijk is. We doen deze bevraging in overleg met VIAA, dat in 2012 werd opgericht door de Vlaamse Regering om het digitaal erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier te bewaren en toegankelijk te maken. Een dergelijke bevraging gebeurde in het voorjaar reeds voor de podiumkunstenorganisaties. VIAA heeft de digitalisering van audiovisuele archieven en de bewaring van digitale archieven en collecties uit de podiumkunsten opgenomen in haar strategische plan (voor de periode vanaf 2016) dat ze deze zomer bij de Vlaamse Regering heeft ingediend. Als dit plan wordt goedgekeurd, wil VIAA na de podiumkunsten een uitbreiding maken naar andere subssectoren uit de kunstensector (o.a. naar de muzieksector).

Hiervoor moeten we eerst zicht krijgen op de aanwezige hoeveelheid materiaal en het type dragers. Aan de hand van deze bevraging kunnen we een cijfer-inventaris opstellen om de verdere noden binnen de muzieksector op het vlak van audiovisuele archieven en collecties te detecteren. Bij deze bevraging vragen we geen inhoudelijke gegevens en met rechten- of privacykwesties hoeft u nu nog geen rekening te houden. Omdat al dat digitale materiaal vervolgens ook duurzaam bewaard en beheerd moet worden, peilen we ook naar de huidige omgang met digitale opslag.

Indien u of uw organisatie audiovisuele en digitale archieven met erfgoedwaarde beheert, is het van het grootste belang dat u dit invulformulier (Excel sheet) invult en per kerende terug bezorgt aan quinten@kunsten.be tegen uiterlijk 18 december 2015. Let wel: u dient drie tabbladen in te vullen (Basisformulier, Formulier AV dragers en Formulier digitaal archief). Dit vergt een inspanning, maar voor het veiligstellen van audiovisuele en digitale archieven is dringend actie nodig. Hier vindt u ook een gids voor het herkennen van diverse audiovisuele dragers en formaten.

Ook indien u zelf geen audiovisueel materiaal beheert, kan u bijdragen aan deze bevraging door de oproep te delen of te bezorgen aan andere organisaties of actoren uit de muzieksector.

De opname van gegevens in deze inventaris betekent geen engagement voor wat dan ook van één van de partijen: het gaat louter om een beleidsvoorbereidend onderzoeksinstrument.

Aarzelt u zeker niet om ons te contacteren voor hulp of meer info:

  • Mariet Calsius en Jan Grieten, Resonant, expertisecentrum muzikaal erfgoed, mariet.calsius@resonant.be, jan.grieten@resonant.be, 016 32 99 83 (algemene info)
  • Quinten Van Wichelen, Kunstenpunt, quinten@kunsten.be, 02 274 17 65 (algemene info)
  • Rony Vissers, PACKED vzw. Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, rony@packed.be, 02 217 14 05 (technische info over audiovisuele formaten en digitaal archief)