Project rond coöperatief beheer van archief goedgekeurd

28 januari 2020

Kunstenaar Kobe Matthys is actief bij het initiatief "Agentschap", dat sinds 1992 door onderzoek voor tentoonstellingen en performances het archief "Lijst van grensgevallen" ontwikkelde. Deze lijst komt voort uit juridische aspecten en controverse rond intellectuele eigendomsrechten in kunstpraktijken. De grensgevallen bevragen onder meer het onderscheid tussen categorieën als cultuur/natuur, uitdrukkingen/ideeën, creaties/feiten, individu/collectief,... Om het archief samen te houden en om te kunnen ingaan op vragen van onderzoekers en kunstenaars wil Agentschap het archief via een coöperatieve collectief beheren. Daarbij worden de verschillende stakeholders die het archief gebruiken (verzamelaars, kunstenaars, wetenschappers, musea, bezoekers,...) bij de zorg betrokken.

LIMA: symposium Transformation in Digital Art

17 januari 2020

Op 19 en 20 maart 2020 vindt een nieuwe editie van het symposium Transformation in Digital Art plaats. Dit symposium biedt gelegenheid om goede praktijken uit te wisselen in verband met strategieën van individuele kunstenaars en organisaties om digital born en softwaregebaseerde kunst in de toekomst te presenteren. Dit jaar ligt de focus op het documenteren van digitale kunst.

VIAA: verkennend onderzoek fotodigitalisering

12 november 2019

VIAA - het Vlaams Instituut voor Archivering - legt zich sinds 2013 toe op de digitalisering en duurzame archivering van audiovisueel materiaal. Dit jaar begonnen ze aan een verkennend onderzoek naar analoog fotomateriaal: wat voor collecties zijn er, wie bewaart ze en wat wordt er al gedaan naar preservering? Om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van het Vlaamse fotolandschap, verspreidt VIAA nu een vragenlijst. Ook kunstenorganisaties die in het bezit zijn van een fotocollectie worden aangemoedigd deze in te vullen.

6/11/2019: het documentatiecentrum van Contredanse viert zijn 30-jarig bestaan

23 oktober 2019

Choreografen Nicole Mossoux en Fernando Martin gaan in gesprek over de archieven en collecties die het documentatiecentrum van Contredanse over hun werk bezit. Ook wordt de Belgische première van de film Maguy Marin: L'Urgence d'Agir van David Mambouch vertoond, in de aanwezigheid van de regisseur en Maguy Marin zelf. Deze film uit 2019 vertelt de reis van een van de grootste choreografen van onze tijd door genade en woede, kunst en politiek te vermengen met de transmissie van het emblematische stuk May B als rode draad.

Ondertussen in Nederland: terugblik rondetafelsessie over digitalisering en archivering podiumkunsten

26 februari 2019

Op 13 december 2018 organiseerde DEN een rondetafelsessie over digitalisering en archivering in de podiumkunsten. Onder leiding van Marijke Hoogenboom (Academie voor Theater en Dans, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam) voerden we een verkennend gesprek met deelnemers uit diverse disciplines in de podiumkunsten. Naast onderzoekers zaten er ook makers aan tafel. Vanuit de diverse sectoren zijn ervaringen gedeeld over digitalisering als middel om tradities en uitingen in de verschillende kunstvormen te behouden voor de toekomst. Daarbij is ook gekeken naar de beeldende kunsten.

Digitalisering in de kunstensector centraal op DEN-event (4-5 maart, Rotterdam)

19 februari 2019

Op 4 en 5 maart 2019 organiseert DEN, het Nederlandse kennisinstituut voor cultuur en digitalisering, een tweedaags event, waarvan de eerste dag uitdrukkelijk gericht is op kunstenorganisaties. PACKED-medewerker Bart Magnus en Pierre Van Diest, zakelijk directeur van deSingel, begeleiden er, samen met Sandra Rientjes van Wikimedia Nederland, een deelsessie over open data en Wikimedia, en hun betekenis voor kunstinstellingen.

LIMA organiseert symposium Transformation Digital Art 2019 (21-22 maart)

19 februari 2019

Welke strategieën kun je als kunstenaar en als organisatie hanteren om digitale of softwaregebaseerde kunst in de toekomst te blijven presenteren? Transformation Digital Art is er voor het vierde opeenvolgende jaar met lezingen, workshops, panelgesprekken en tijd voor discussie.

Publiek Domeindag 2019: tentoonstelling bij Constant vzw en seminarie over auteursrecht in de Koninlijke Bibliotheek

16 januari 2019

In de loop van 1948 kwam er een einde aan het leven van de auteurs Sergej Eisenstein, Marie-Elisabeth Belpaire, Jacques Feyder, Cissy van Marxveldt en aan dat van vele anderen. Zeventig jaar later, in 2019, vervalt de auteursrechtelijke bescherming op hun oeuvre. De werken komen eindelijk in het publieke domein en zijn vanaf nu voor iedereen beschikbaar als bron om opnieuw te gebruiken.

Verslag studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst (18/6/18)

02 januari 2019

Op maandag 18 juni 2018 organiseerden M HKA, Archiefbank Vlaanderen en PACKED vzw een studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst. De titel "Volgens de regels van de kunst. Over de zorg voor kunstarchieven" gaf al aan dat de kunstenaar en de archivaris soms parallelle en soms botsende belangen hebben. Hoe begin je als beeldende kunstenaar aan archiveren, en met welk doel? Wat behoort tot zo'n archief en wat is het nut om dit te bewaren? Hoe bewaar je best en waar kan je met vragen terecht?

Je archief: een troef op de online kunstmarkt

19 december 2018

Het Nederlandse tijdschrift Boekman wijdde het najaarsnummer van 2018 aan het thema kunst en techniek. Eén artikel viel in het bijzonder op omdat het de relevantie van goede archief- en collectiezorg voor een kunstenaar onderstreept. In zijn artikel "Ook voor kunst: klikken en kopen" belicht Edo Dijksterhuis de toenemende kunsthandel via het internet. Naast fysieke galeries die een online equivalent hebben, zijn er ook meer en meer uitsluitend digitale initiatieven voor kunsthandel. Als kunstenaar wordt een goede digitale documentatie van je kunstwerken niet enkel vanuit een erfgoedperspectief belangrijk. Het beïnvloedt ook je plek op de kunstmarkt.