Digitale kunst documenteren: LIMA organiseert 4 online workshops in juni

29 mei 2020

Documentatie - het fysieke overblijfsel of spoor van een werk - wordt op uiteenlopende manieren gemaakt en gebruikt. In performance en digitale kunst is documentatie cruciaal om artistiek werk te conserveren en om het opnieuw te kunnen presenteren. Wat valt er te leren van bestaande praktijken binnen en buiten de museale context?

Krijg een antwoord op al je archiefvragen op 9 juni met #askanarchivist

11 mei 2020

Dinsdag 9 juni vieren we Internationale Archievendag! Dé dag dus om eens aan je archief te denken. Speciaal voor deze gelegenheid organiseren de partners van TRACKS online vraag-en-antwoordsessies tijdens #askanarchivist!

Haal voorstellingen naar je huiskamer via podiumaanhuis.be

27 maart 2020

De maatregelen om samen het coronavirus te bestrijden hebben helaas ook tot gevolg dat alle cultuurhuizen dicht zijn. Via podiumaanhuis.be, een initiatief van Cultuurconnect, ontsluiten heel wat podiumorganisaties tijdelijk audiovisueel archief zodat het publiek niet op zijn honger moet blijven zitten.

Vacature: Tijdelijke opdracht voor een redacteur/copywriter

10 maart 2020

CEMPER, Kunstenpunt (steunpunt voor de professionele kunsten) en meemoo (voorheen VIAA) zoeken een beslagen redacteur/copywriter die een expert in 'podiumtechnisch erfgoed' kan interviewen, en die expertise kan bundelen met beschikbaar audiovisueel archiefmateriaal in een boeiend verhaal. Het doelpubliek voor het verhaal is breed: van geïnteresseerde cultuurliefhebbers tot onderwijs en onderzoek.

CEMPER, Kunstenpunt en meemoo ondersteunen podiumkunstenorganisaties in het digitaliseren van hun archiefmateriaal. Met al heel wat audiovisueel materiaal gedigitaliseerd ontwikkelden de drie organisaties een format om het digitale archiefmateriaal ook zichtbaar te maken voor publiek. Daarbij worden historische rode draden geweven doorheen de geschiedenis van de podiumkunsten.

Om de haalbaarheid van het format in te schatten, bereiden de voornoemde organisaties een test voor van dit project waarin audiovisueel beeldmateriaal wordt geselecteerd over het thema podiumtechnisch erfgoed door een expert terzake. Een inhoudelijke expert plaatst het beeldmateriaal in haar historische context, stoffeert het met praktijkvoorbeelden en legt (in dit geval) de actuele relevantie bloot.


Project rond coöperatief beheer van archief goedgekeurd

28 januari 2020

Kunstenaar Kobe Matthys is actief bij het initiatief "Agentschap", dat sinds 1992 door onderzoek voor tentoonstellingen en performances het archief "Lijst van grensgevallen" ontwikkelde. Deze lijst komt voort uit juridische aspecten en controverse rond intellectuele eigendomsrechten in kunstpraktijken. De grensgevallen bevragen onder meer het onderscheid tussen categorieën als cultuur/natuur, uitdrukkingen/ideeën, creaties/feiten, individu/collectief,... Om het archief samen te houden en om te kunnen ingaan op vragen van onderzoekers en kunstenaars wil Agentschap het archief via een coöperatieve collectief beheren. Daarbij worden de verschillende stakeholders die het archief gebruiken (verzamelaars, kunstenaars, wetenschappers, musea, bezoekers,...) bij de zorg betrokken.

LIMA: symposium Transformation in Digital Art

17 januari 2020

Op 19 en 20 maart 2020 vindt een nieuwe editie van het symposium Transformation in Digital Art plaats. Dit symposium biedt gelegenheid om goede praktijken uit te wisselen in verband met strategieën van individuele kunstenaars en organisaties om digital born en softwaregebaseerde kunst in de toekomst te presenteren. Dit jaar ligt de focus op het documenteren van digitale kunst.

VIAA: verkennend onderzoek fotodigitalisering

12 november 2019

VIAA - het Vlaams Instituut voor Archivering - legt zich sinds 2013 toe op de digitalisering en duurzame archivering van audiovisueel materiaal. Dit jaar begonnen ze aan een verkennend onderzoek naar analoog fotomateriaal: wat voor collecties zijn er, wie bewaart ze en wat wordt er al gedaan naar preservering? Om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van het Vlaamse fotolandschap, verspreidt VIAA nu een vragenlijst. Ook kunstenorganisaties die in het bezit zijn van een fotocollectie worden aangemoedigd deze in te vullen.

6/11/2019: het documentatiecentrum van Contredanse viert zijn 30-jarig bestaan

23 oktober 2019

Choreografen Nicole Mossoux en Fernando Martin gaan in gesprek over de archieven en collecties die het documentatiecentrum van Contredanse over hun werk bezit. Ook wordt de Belgische première van de film Maguy Marin: L'Urgence d'Agir van David Mambouch vertoond, in de aanwezigheid van de regisseur en Maguy Marin zelf. Deze film uit 2019 vertelt de reis van een van de grootste choreografen van onze tijd door genade en woede, kunst en politiek te vermengen met de transmissie van het emblematische stuk May B als rode draad.

Ondertussen in Nederland: terugblik rondetafelsessie over digitalisering en archivering podiumkunsten

26 februari 2019

Op 13 december 2018 organiseerde DEN een rondetafelsessie over digitalisering en archivering in de podiumkunsten. Onder leiding van Marijke Hoogenboom (Academie voor Theater en Dans, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam) voerden we een verkennend gesprek met deelnemers uit diverse disciplines in de podiumkunsten. Naast onderzoekers zaten er ook makers aan tafel. Vanuit de diverse sectoren zijn ervaringen gedeeld over digitalisering als middel om tradities en uitingen in de verschillende kunstvormen te behouden voor de toekomst. Daarbij is ook gekeken naar de beeldende kunsten.

Digitalisering in de kunstensector centraal op DEN-event (4-5 maart, Rotterdam)

19 februari 2019

Op 4 en 5 maart 2019 organiseert DEN, het Nederlandse kennisinstituut voor cultuur en digitalisering, een tweedaags event, waarvan de eerste dag uitdrukkelijk gericht is op kunstenorganisaties. PACKED-medewerker Bart Magnus en Pierre Van Diest, zakelijk directeur van deSingel, begeleiden er, samen met Sandra Rientjes van Wikimedia Nederland, een deelsessie over open data en Wikimedia, en hun betekenis voor kunstinstellingen.