Benieuwd hoe we je verder kunnen bijstaan in je archief- en collectiezorg? Hieronder lees je hoe we TRACKS dichter bij de kunstensector brengen. Heb je vragen of wil je samen iets organiseren, neem dan zeker contact met ons op!

Tips voor beginnende kunstenaars. Deel 5: Je werk archiveren

Samen met BAM herwerkte PACKED vzw het hoofdstuk over archief- en collectiezorg voor beginnende beeldende en audiovisuele kunstenaars.

Lopende pilootprojecten (update)

Hieronder vind je een overzicht van alle lopende pilootprojecten binnen TRACKS. In de loop van de komende maanden wordt een verslag van elk project opgenomen als Praktijkvoorbeeld.

Onderzoek naar archieven en collecties in de beeldende kunsten

PACKED vzw start, in samenwerking met BAM, een kortlopend vooronderzoek naar het erfgoed van de sector van de beeldende kunsten. Dit korte vooronderzoek is een eerste aanzet om het erfgoed binnen de deelsector van de beeldende kunsten én de problemen en uitdagingen die ermee verband houden in kaart te brengen.

Verslag lancering TRACKS-website op 18 juni

Op 18 juni kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en de cultureel erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg voor een inspirerende namiddag over het erfgoed van de kunstensector. Een verslag van een interessante namiddag.

Workshop Archives = money

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om werkingssubsidies te krijgen, moet je voortaan goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen?

Het AMVB snelt op 3 en 17 november ter hulp met twee gratis workshops archiefbeheer.

Het geheugen van mijn gezelschap - In dialoog over (amateur)theatererfgoed

Het Landjuweelfestival is het uitgelezen moment om stil te staan bij het theatererfgoed. Het Firmament, Forum voor Amateurkunsten, en Opendoek sloegen hiervoor de handen in elkaar, samen met PACKED en NTGent. Beoefenaars van amateurtheater kwamen bijeen om ervaringen te delen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden. Samen bespraken we noden en obstakels en zoeken we naar praktische en haalbare oplossingen.

Vragen over archief- en collectiezorg? Kom langs bij een TRACKS-helpdesk!

Papieren of digitale documenten, opnames, foto's, kostuums, rekwisieten, decorstukken,... Wat hou je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren?

Kom met al je vragen langs bij een TRACKS-helpdesk in je buurt!