Benieuwd hoe we je verder kunnen bijstaan in je archief- en collectiezorg? Hieronder lees je hoe we TRACKS dichter bij de kunstensector brengen. Heb je vragen of wil je samen iets organiseren, neem dan zeker contact met ons op!

Inventarisatie van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector (update)

maart 2015 - mei 2016

In de lente van 2015 namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Ongeveer 170 podiumkunstenorganisaties werden in het kader van deze inventaris gecontacteerd. De nadruk lag hierbij voornamelijk op podiumkunstenorganisaties die vandaag structureel worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. In de zomer van van 2015 stelden we een eerste stand van zaken voor van deze inventarisering. Tijdens de eerste maanden van 2016 hebben we de cijfers verder aangevuld, vooral onder impuls van Het Firmament. We hebben nu ook cijfers gekregen van Theater Antigone, A Two Dogs Company, Compagnie Cecilia, Comp.Marius, Danscentrum Jette, De KOE, deTijd, SKaGeN, Studio Orka, Troubleyn, Voetvolk en Theater Zuidpool. Damaged Goods, De Werf (Brugge) en Malpertuis hebben hun inventaris die werd opgemaakt in 2015 verder aangevuld.

Verslag en presentaties workshop iMAL

Op 29 oktober organiseerde PACKED vzw een workshop over duurzame digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties bij iMAL. Hier lees je het verslag en vind je alle presentaties.

Rapport "Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten"

November 2014 - september 2015

Eind 2014 startte PACKED vzw, op vraag van Kunstenpunt met een kortlopend onderzoek omtrent archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten. Het integrale rapport is nu beschikbaar.

Verslagen TRACKS-ontmoetingsmoment 23 juni 2015

23 juni 2015

PACKED vzw organiseerde in samenwerking met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-netwerk op 23 juni 2015 een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector. Bijna 100 geïnteresseerden werden ontvangen bij jeugdtheater BRONKS om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

Workshops duurzaam digitaal beheren bij kunstenaars en kunstenorganisaties

Juni 2015

PACKED vzw organiseerde in kader van TRACKS twee workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties. Kunstenaars en kunstenorganisaties uit diverse disciplines schreven zich in met zowel specifieke vragen als uit een algemene nieuwsgierigheid voor het onderwerp.

Inventarisatie van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector (stand van zaken)

maart - juni 2015

De afgelopen maanden namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Ongeveer 170 podiumkunstenorganisaties werden in het kader van deze inventaris gecontacteerd. De nadruk lag hierbij voornamelijk op podiumkunstenorganisaties die vandaag structureel worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Alhoewel er de komende maanden nog zal worden voortgewerkt aan een verdere aanvulling en verfijning van de gegevens, is ondertussen een eerste stand van zaken opgemaakt.

Verslagen atelierbezoeken i.s.m. KUNSTWERKT

Voorjaar 2015

In het voorjaar van 2015 vinden er atelierbezoeken plaats bij vijf kunstenaars en één kunstenorganisatie. Tijdens het bezoek wordt er niet alleen dieper ingegaan op het werk, de aanpak en de visie van de kunstenaar, maar ook op het kunstenaarsarchief.

Hieronder vind je een kort verslag van de atelierbezoeken in woord en beeld.

Archief voor de toekomst

Bij het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (bkkc) loopt het project 'Archief voor de toekomst'. In dit project onderzoekt bkkc samen met de Verbeke Foundation de problematiek rondom het behoud en beheer van oeuvres van hedendaagse beeldend kunstenaars.

​Methode voor de evaluatie van archiefwerking van kunstenaars en kunstenorganisaties

Op dinsdag 28/10 bezochten Het Firmament en PACKED vzw in het kader van een pilootproject BRONKS om de archiefwerking te evalueren. Voor deze evaluatie ontwikkelden beide expertisecentra gezamenlijk een manier om dit aan te pakken. Achteraf werd deze methode verder ontwikkeld om plaatsbezoeken op een uniforme manier te laten verlopen.

Gastcolleges bij Vlaamse kunsthogescholen

In kader van het TRACKS-project worden ook regelmatig TRACKS-infosessies of gastcolleges gegeven rond archief- en collectiezorg in de kunstensector. Zo maken ook jonge en beginnende kunstenaars kennis met het belang van een goed archief en een duurzame bewaring van de onderdelen.