Traject archiefdoorlichtingen podiumkunstenorganisaties: 6 podiumkunstenorganisaties evalueren hun eigen archiefwerking

TRACKS vormt de basis voor een gloednieuw vormingstraject georganiseerd door Het Firmament en PACKED vzw. In het traject worden zes podiumkunstenorganisties begeleid bij het evalueren van hun archiefwerking en dit in functie van een uitgebreid evaluatierapport waaruit een actieplan voor de zorg voor hun archieven zal voortvloeien.

De deelnemende organisaties zijn CAMPO, Needcompany, deSingel, Toneelhuis, Kobalt Works en t,arsenaal.

TRACKS vormt de basis voor een gloednieuw vormingstraject georganiseerd door Het Firmament en PACKED vzw. In het traject worden zes podiumkunstenorganisties begeleid bij het evalueren van hun archiefwerking en dit in functie van een uitgebreid evaluatierapport waaruit een actieplan voor de zorg voor hun archieven zal voortvloeien.

De informatie die op TRACKS terug te vinden is, vormt de basis van het traject dat vijf maanden zal lopen. Het opzet is dat de podiumkunstenorganisaties voor de zeven TRACKS-richtlijnen 'visie & beleid', 'overzicht', 'waardebepaling', 'ordenen en beschrijven', 'duurzame bewaring', 'gebruik en rechten' & 'ondersteuning' evalueren hoe zij hier mee omgaan. Daaruit zal blijken waar de organisaties al het nodige gedaan hebben, waar ze een tandje moeten bijsteken en waar de prioriteiten liggen.

We kozen voor een gemeenschappelijk traject omdat we er van overtuigd zijn dat de organisaties elkaar kunnen motiveren en stimuleren. Het traject zal ook de context bij uitstek zijn om expertise die al werd opgedaan met elkaar te delen en samen stil te staan bij de bekommernissen rond het archief en hoe die aangepakt kunnen worden. Het Firmament en PACKED vzw geven een introducerende en afsluitende sessie voor de zes organisaties samen en staan gedurende het volledige traject klaar om vragen te beantwoorden en bij te sturen waar nodig. Tijdens een plaatsbezoek bij de deelnemende organisaties krijgen ze ook een zicht op de omgang met het archief.

Dinsdag 20 oktober ging de eerste gezamenlijke sessie met succes van start. Het traject vraagt een zekerengagement van de zes podiumkunstenorganisaties, maar het enthousiasme en bereidwilligheid om het archief aan te pakken is groot. Op de website van Het Firmament zullen jullie het traject dat de podiumkunstenorganisaties afleggen op de voet kunnen volgen.

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: