Schrijven op Wikipedia over dans in Brussel

Hoewel Brussel het mekka van de hedendaagse dans wordt genoemd, is het vrij triest gesteld met de informatie die we erover terugvinden op Wikipedia, de meest geraadpleegde encyclopedie ter wereld. PACKED vzw en Het Firmament constateerden die lacune en vonden met Wikimedia België een geschikte partner en met de Dag van de Dans een gepast moment om daar verandering in te brengen. Geïnspireerd door binnen- en buitenlandse voorbeelden besloten we om het schrijven van artikels te stimuleren en te begeleiden door edit-a-thons te organiseren. Op 22 en 29 april legden we ons toe op meer en betere informatie op Wikipedia over dans in Brussel.

Het idee om edit-a-thons te organiseren komt niet uit het niets. Al een tijdje probeert PACKED vzw de erfgoed- en kunstensector te sensibiliseren over het belang van hun aanwezigheid op de platformen van Wikimedia. We begeleidden erfgoedinstellingen reeds met datadonaties op Wikidata, het creëren en vrijgeven van beeldmateriaal op Wikimedia Commons en zijn op dit moment aan de slag om de podiumkunstendata van Kunstenpunt toe te voegen aan Wikidata. De edit-a-thons zijn dus één poot van een breder verhaal van representatie van onze kunst en cultuur op Wikimediaplatformen. In Brussel organiseerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2016 in samenwerking met Wikimedia België al een Brusselse schrijfweek in een aantal bibliotheken. De VGC wilde dat herhalen en was dus geïnteresseerd in een samenwerking. En zo vonden op een week tijd op vijf verschillende locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zes schrijfsessies plaats, waarvan twee focusten op dans.

Door het organiseren van schrijfsessies wilden we geïnteresseerden over mogelijke drempels heen helpen om te beginnen schrijven op Wikipedia. Door een schrijfsessie bij te wonen krijgt Wikipedia een gezicht en wordt het schrijven een sociaal gebeuren. Bij het begin krijgen de deelnemers een introductie over schrijven op Wikipedia, vervolgens kunnen ze onder begeleiding aan de slag. We zorgden voor eten, drank en een randactiviteit. We hopen op deze manier te kunnen bouwen aan een community van mensen die op regelmatige basis bijdragen aan Wikipedia. We mikten zowel op kunst- en erfgoedliefhebbers als op professionals uit de sector. Zij hebben vaak een grote passie voor hun vak en hebben bovendien toegang tot de bronnen die noodzakelijk zijn om neutrale, encyclopedische artikels te kunnen schrijven.

Ter voorbereiding gingen we in de databank van Kunstenpunt op zoek naar relevante personen en organisaties met betrekking tot dans in Brussel. Vervolgens gingen we na hoe het met hun aanwezigheid op Wikipedia gesteld was. Op basis daarvan stelden we schrijflijsten samen, die konden dienen als suggesties voor onderwerpen om over te schrijven. Ook brachten we bronnenmateriaal bij elkaar dat de deelnemers tijdens de edit-a-thon konden gebruiken om artikels te verbeteren of nieuwe te schrijven.

De deelname aan een edit-a-thon vraagt vrije tijd en belangeloze inzet. We probeerden mensen te overtuigen om hun komst te bevestigen via een online formulier. Daarnaast werd voor elke edit-a-thon een Facebookevent aangemaakt. Via beide kanalen samen kregen we vijf inschrijvingen bij elkaar voor de eerste edit-a-thon en elf voor de tweede. De eerste dag kwam niemand van de extern ingeschrevenen opdagen. Teleurstellend, maar de aanwezigen van Het Firmament en PACKED vzw gaven het goede voorbeeld en maakten er toch een productieve schrijfdag van. Voor de tweede dag kwamen zes ingeschrevenen opdagen. Geen van hen kon de hele dag aanwezig zijn. De focus lag dus vooral op het geven van een introductie en op het beantwoorden van vragen van de aanwezigen. Sommigen kwamen ook effectief aan schrijven toe. Zowel de respons als de eigenlijke opkomst was dus niet echt overweldigend. Bij de andere schrijfsessies van de Brusselse schrijfweek was het scenario gelijkaardig. Er zal dus een evaluatie volgen om te zien wat anders en beter kan.

Hoewel Brussel het mekka van de hedendaagse dans wordt genoemd, is het vrij triest gesteld met de informatie die we erover terugvinden op Wikipedia, de meest geraadpleegde encyclopedie ter wereld. PACKED vzw en Het Firmament constateerden die lacune en vonden met Wikimedia België een geschikte partner en met de Dag van de Dans een gepast moment om daar verandering in te brengen. Geïnspireerd door binnen- en buitenlandse voorbeelden besloten we om het schrijven van artikels te stimuleren en te begeleiden door edit-a-thons te organiseren. Op 22 en 29 april legden we ons toe op meer en betere informatie op Wikipedia over dans in Brussel.
Editathon tijdens Dag van de Dans op 29 april 2017 te Muntpunt, Brussel. Foto: HanneAmpe, CC BY-SA 4.0

Het blijkt een uitdaging om de mensen uit de kunstensector zelf maximaal te betrekken en hen te overtuigen van het belang van goede informatie op Wikipedia. Door zelf een aantal voorbeelden uit te werken willen Het Firmament en PACKED vzw tonen dat het kan. Nieuw aangemaakte artikels over bijvoorbeeld Christine De Smedt of Yukiko Shinozaki staan al meteen op de eerste plaats in de rangschikking van Google wanneer je op hun naam zoekt. Andere, zoals Disfigure Study en Vlaamse Golf, staan op plaats twee of drie. Ook reeds bestaande pagina's die grondig werden gewijzigd of uitgebreid, staan geregeld in de top drie van de zoekresultaten (Cultuurprijzen Vlaanderen, Etcetera (tijdschrift), Rosas (dans),...)

Resultaten van de twee edit-a-thons vind je op deze projectpagina. Met het einde van de edit-a-thons is het schrijven echter niet afgelopen. In het beste geval begint het dan pas en schrijven mensen op eigen initiatief verder en voegen ze hun vorderingen toe op de projectpagina.

Hoewel Brussel het mekka van de hedendaagse dans wordt genoemd, is het vrij triest gesteld met de informatie die we erover terugvinden op Wikipedia, de meest geraadpleegde encyclopedie ter wereld. PACKED vzw en Het Firmament constateerden die lacune en vonden met Wikimedia België een geschikte partner en met de Dag van de Dans een gepast moment om daar verandering in te brengen. Geïnspireerd door binnen- en buitenlandse voorbeelden besloten we om het schrijven van artikels te stimuleren en te begeleiden door edit-a-thons te organiseren. Op 22 en 29 april legden we ons toe op meer en betere informatie op Wikipedia over dans in Brussel.
Editathon tijdens Dag van de Dans op 29 april 2017 te Muntpunt, Brussel. Foto: HanneAmpe, CC BY-SA 4.0

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: