Projectsubsidie voor 12 pilootprojecten rond behoud nalatenschappen hedendaagse kunstenaars

Uit 50 aanvragen steunt de minister van Cultuur 12 pilootprojecten rond het behoud van nalatenschappen van hedendaagse Vlaamse kunstenaars. Die projectsubsidies worden toegekend aan kunstenaars, organisaties en erfgenamen met als doel om de archieven en praktijken van deze kunstenaars op een goede manier voor de toekomst te bewaren. Meer info en de lijst van gesubsidieerde projecten is te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
decordoek Circus Ronaldo (foto: Mariet Calcius)

Uit 50 aanvragen steunt de minister van Cultuur 12 pilootprojecten rond het behoud van nalatenschappen van hedendaagse Vlaamse kunstenaars. Die projectsubsidies worden toegekend aan kunstenaars, organisaties en erfgenamen met als doel om de archieven en praktijken van deze kunstenaars op een goede manier voor de toekomst te bewaren. Meer info en de lijst van gesubsidieerde projecten is te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: