Artwork Documentation Tool ondersteunt kunstenaars bij de archivering van hun werk

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst in Amsterdam, ontwikkelde de Artwork Documentation Tool. Met deze tool wil LIMA kunstenaars ondersteunen bij de archivering van hun werk. De tool is geschikt voor alle kunstenaars die in actief zijn in het domein van digitale kunsten en is in het bijzonder bedoeld voor wie complexe, softwaregestuurde installaties bouwt. De tool is gratis beschikbaar via de website van LIMA: http://li-ma.nl/adt

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst in Amsterdam, ontwikkelde de Artwork Documentation Tool. Met deze tool wil LIMA kunstenaars ondersteunen bij de archivering van hun werk. De tool is geschikt voor alle kunstenaars die in actief zijn in het domein van digitale kunsten en is in het bijzonder bedoeld voor wie complexe, softwaregestuurde installaties bouwt. De tool is gratis beschikbaar via de website van LIMA: http://li-ma.nl/adt
(c) LIMA

De tool reikt richtlijnen aan die kunstenaars in staat stellen om meer controle te krijgen over de toekomstige presentatie van hun kunstwerken. Technologisch complex werk documenteren en preserveren is geen eenvoudige opdracht. Toch is dat documenteren de eerste noodzakelijke stap om kunstwerken vandaag en in de toekomst te kunnen tonen aan een publiek. De gratis Artwork Documentation Tool deelt dit proces op in kleine, behapbare stappen. Het platform is tegelijk een plaats waar je die documentatie veilig kan bewaren en raadplegen. De informatie die je zo samenbrengt, kan je een betere kennis en inzicht geven in je eigen artistieke praktijk en zal het ook vergemakkelijken om je werk aan te bieden voor een tentoonstelling of verkoop.

De tool is in eerste instantie gericht op kunstenaars die complexe, softwaregestuurde installaties maken, maar is bij uitbreiding geschikt voor elke kunstenaar die met digitale media werkt in een voorstelling of installatie. Je kan de tool zowel tijdens een creatieproces gebruiken als om ouder werk te documenteren. De tool focust op de elementen die je als kunstenaar nodig hebt om je werk te documenteren en te preserveren zodat je het vandaag en in de toekomst kan blijven tonen.

De tool is gratis en de te ondernemen stappen brengen weinig of geen extra kosten met zich mee, buiten de tijd die je er als kunstenaar in investeert. De vragen en uit te voeren handelingen brengen de documentatie van je werk naar een niveau dat voldoet aan de minimumrichtlijnen die LIMA hanteert voor een goed gedocumenteerd digitaal kunstwerk.

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: