Archieven in de kijker: deSingel en Luc Peire

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het architectuurarchief van deSingel en het archief van beeldend kunstenaar Luc Peire.

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het architectuurarchief van deSingel en het archief van beeldend kunstenaar Luc Peire.
expo Honderd huizen voor honderd Europese architecten in deSingel- © Jan Kempenaers

Het architectuurarchief van deSingel

De internationale kunstcampus deSingel speelde vanaf de jaren 1980 een belangrijke rol in de uitbouw van een architectuurcultuur in Vlaanderen. Een architectuurprogrammator van deSingel haalde vanaf 1985 binnen- en buitenlandse architecten en tentoonstellingen naar Antwerpen. Lezingen, publicaties en rondleidingen werden aan deze tentoonstellingen gekoppeld en gaven zo een sterke impuls aan een breder architectuurdebat in Vlaanderen. Het was ook in deSingel dat het Vlaams Architectuurinstituut in 2002 ontstond, dat vandaag samen met deSingel de publiekswerking rond architectuur verder zet. Het VAi is nog steeds gehuisvest in de gebouwen van deSingel en de architectuurtentoonstellingen in huis zijn er vandaag een coproductie van het VAi en deSingel.

Het VAi en vooral de archievenafdeling van dit instituut, het Centrum Vlaamse Architectuur-archieven, waren zich al langer bewust van de waarde van het architectuurarchief dat deSingel door de jaren opbouwde. In het licht van de tentoonstelling "De Wonderjaren. 30 jaar architectuur in Vlaanderen" (25 oktober 2015 - 10 januari 2016) besloten het CVAa en deSingel om dit archief beter in kaart te brengen en toegankelijk te maken.

Het hele verslag van de acties in het archief lees je bij de praktijkvoorbeelden.

Het archief van Luc Peire

De beeldend kunstenaar Luc Peire (Brugge 1916 – Parijs 1994) evolueerde vanuit het expressionisme (in het zog van Constant Permeke) over een persoonlijke reductie en stilering van de menselijke figuur (tijdens de jaren '50) naar een voorstelling van de mens als spiritueel wezen, gesymboliseerd in de verticale beweging en gesitueerd in een uitgebalanceerde ruimte. Zo groeide Peire internationaal uit tot de meester van het abstract verticalisme.

In juli 2003 stelde Atelier Luc Peire - Stichting Jenny & Luc Peire het atelier, de woning en de tuin van de kunstenaar, naast een functionele nieuwbouw open voor het publiek. De Stichting, door de kunstenaar zelf bij testament opgericht, heeft tot doel het oeuvre van Luc Peire voor een zo ruim mogelijk publiek open te stellen en zijn leef- en werkmilieu in stand te houden. Het archief van de Stichting verzamelt en conserveert alle gegevens en materiaal over Luc Peire, zijn oeuvre, zijn artistieke en familiale omgeving. Luc Peire bewaarde alles wat over zijn werk en zijn persoon verscheen en met zijn nationale en internationale artistieke contacten betrekking had: tentoonstellingscatalogi, persknipsels, correspondentie, uitnodigingen, dagboeken, agenda's, eigen teksten, fiches van verzamelaars, tijdschriften, boeken, foto-archief, audio-archief, filmarchief, identificatieregisters van zijn werken en dossiers allerhande. Het persoonlijk archief is een onderdeel van het kunstenaarsarchief.

Meer weten over de campagne Kunsterfgoed?

Alle informatie over deze campagne kan je vinden op de website van Archiefbank Vlaanderen

Wil je een archief registreren of weet je waar er kunsterfgoed bewaard is? Geef dan langs het aanmeldingsformulier de informatie hierover door.

Voor alle info kan je mailen naar sanne@packed.be of info@archiefbank.be

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: