Archiefzorg in werkingsverslag 2020 van meerjarig gesubsidieerde organisaties

De Vlaamse overheid verwacht van kunstenorganisaties die meerjarige subsidies ontvangen via het Kunstendecreet dat ze zorg dragen voor hun archief en collecties. In elk werkingsverslag is archiefzorg een onderdeel waarover kunstenorganisaties gevraagd worden te rapporteren. De richtlijnen voor deze basisarchiefzorg staan op TRACKS omschreven.

De Vlaamse overheid verwacht van kunstenorganisaties die meerjarige subsidies ontvangen via het Kunstendecreet dat ze zorg dragen voor hun archief en collecties. In elk werkingsverslag is archiefzorg een onderdeel waarover kunstenorganisaties gevraagd worden te rapporteren. De richtlijnen voor deze basisarchiefzorg staan op TRACKS omschreven.
Rijk Willemse - CC BY-SA-NC

Om de planlast te verminderen heeft het departement CJM in overleg met de TRACKS-partners beslist om vanaf dit jaar voor het onderdeel ‘archiefzorg’ alle acties die positief werden geëvalueerd in het voorgaande toezichtverslag niet opnieuw te bevragen. De acties m.b.t. de criteria waarvoor in het voorgaande toezichtverslag al een ‘ja’ staat vermeld, moeten niet meer beschreven worden in dit en volgende verantwoordingsdossiers binnen deze subsidieperiode. Raadpleeg dus het toezichtverslag over het werkingsjaar 2019 in KIOSK.

Enkel de acties waarvoor in het overeenkomstig criterium in het voorgaande toezichtverslag een ‘nee’ staat vermeld moeten worden beschreven in de daarvoor voorziene tekstvakken. Als er in het toezichtverslag opmerkingen werden gemaakt, wordt wel een repliek verwacht in het werkingsverslag van 2020.

Bij vragen helpen de TRACKS-partners je graag verder. Je kan je vragen rechtstreeks stellen aan één van de TRACKS-partners of via dit contactformulier.

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: