Archiefbank Vlaanderen wordt Archiefpunt

In sommige gevallen kan je er voor opteren (een deel van) je collectie onder te brengen bij een professionele collectiebeherende instelling. In Vlaanderen en Brussel zijn er tal van professionele bewaarinstellingen aanwezig. Ze staan op alle niveaus (landelijk, regionaal, lokaal) klaar om de verscheidenheid aan archivalisch erfgoed op te vangen, te bewaren, te beheren en te valoriseren voor het wetenschappelijk onderzoek en het grote publiek.

In sommige gevallen kan je er voor opteren (een deel van) je collectie onder te brengen bij een professionele collectiebeherende instelling. In Vlaanderen en Brussel zijn er tal van professionele bewaarinstellingen aanwezig. Ze staan op alle niveaus (landelijk, regionaal, lokaal) klaar om de verscheidenheid aan archivalisch erfgoed op te vangen, te bewaren, te beheren en te valoriseren voor het wetenschappelijk onderzoek en het grote publiek.
Door Daaarum (Eigen werk) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Vaak is het om thematische of geografische redenen meteen duidelijk welke bewaarinstelling in aanmerking komt om jouw specifieke collectie op te nemen. Het komt echter ook voor dat dit minder duidelijk is. Expertisecentra kunnen je meestal met de juiste instellingen in contact brengen, maar soms is een collectie van die aard dat er geen natuurlijke bewaarplaats gevonden wordt. Archiefpunt is in het leven geroepen om te voorkomen dat in dergelijke gevallen collecties door de mazen van het net glippen en onherroepelijk verloren gaan.

Hiervoor wordt een dynamische en pragmatische aanpak gehanteerd, uitgaand van overleg met alle betrokken actoren en experten. Het uitgangspunt is steeds de vraag van een archiefvormer of externe instantie (bijvoorbeeld een expertisecentrum), op zoek naar een passende bestemming voor een archief. Het collectieplatform achter Archiefpunt tracht efficiënt en met kennis van zaken te bemiddelen tussen enerzijds de vragen van een evoluerend erfgoedveld en anderzijds een aanbod van bewaarinstellingen met elk hun eigen collectieprofielen. Dit collectieplatform streeft er naar om voor elk bestand een passende bewaarplaats te vinden. Elk relevant bestand in Vlaanderen en Brussel wordt immers best op duurzame en professionele wijze beheerd en bewaard.

Organisatie

Archiefpunt maakt gebruik van een coördinatieteam en een technische werkgroep, bestaande uit de leden van Archiefbank Vlaanderen en collectieverantwoordelijken van collectiebeherende instellingen. Voor de concrete dossiers doet men beroep op academici, landelijke expertisecentra en regionale of lokale experten. De betrokken instellingen zijn (voorlopig) allemaal partner in het Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV). Dit zijn in 2018 ADVN, Amsab-ISG, AMVB, CAVA, KADOC-KU Leuven, Letterenhuis, Liberaal Archief en de Vlaamse Rijksarchieven.

Meer info:

Archiefpunt op de website van Archiefbank Vlaanderen

info@archiefbank.be

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: