Archiefbeheer bij PACKED vzw

In de zomer van 2013 werd er een traject opgestart om het beheer van het digitaal en analoog archief van PACKED vzw te verbeteren en verder te ontwikkelen. Het traject resulteerde in het opstellen van richtlijnen en instrumenten voor een performant beheer van het archief tijdens zowel de dynamische als statische fase.

Benieuwd hoe PACKED vzw omgaat met zijn archief? Lees het verslag op de kennisbank.

In de zomer van 2013 werd er een traject opgestart om het beheer van het digitaal en analoog archief van PACKED vzw te verbeteren en verder te ontwikkelen. Het traject resulteerde in het opstellen van richtlijnen en instrumenten voor een performant beheer van het archief tijdens zowel de dynamische als statische fase.
Analoog archief PACKED vzw. Auteur: PACKED vzw - CC BY-SA 3.0

Context

In de laatste jaren is het aantal uitgevoerde projecten en de omvang van het werk binnen PACKED vzw sterk toegenomen. Het aantal personeelsleden steeg van twee in 2008 tot twaalf (plus twee jobstudenten) midden 2014. Dit resulteerde in een aanzienlijke groei van het analoog en digitaal archief van de organisatie.

Het beheer van het dynamisch en statisch archief diende dan ook herbekeken te worden. In 2012 implementeerde PACKED vzw een ordeningsstructuur in haar digitaal archief gebaseerd op de aanbevelingen van AMVB. Dit gebeurde echter zonder duidelijke afspraken omtrent de ordeningsstructuur, de selectie en de vernietiging van documenten. Hierdoor bleef de aanwas van documenten moeilijk te verwerken en het archief onvoldoende overzichtelijk.

Er was een duidelijke nood aan een efficiƫnter archiefbeheer bij PACKED vzw.

Alina Saenko, archivaris en medewerker bij PACKED vzw, schreef een verslag over het archiefbeheer.

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: