16 november: TRACKS-namiddag rond visie op je archief

The Architect & engineer of California and the Pacific Coast, via Wikimedia Commons.

Op 16 november 2023 organiseerden de TRACKS-partners een ontmoetingsmoment met als thema visieontwikkeling op archiefzorg. Het formuleren van een heldere visie op archiefzorg blijft voor vele kunstenaars en kunstenorganisaties een uitdaging. Met dit ontmoetingsmoment wilden we als dienstverleners uit het kunstenerfgoedveld ondersteuning bieden bij het opstellen van een visie op archiefzorg. Dit deden we aan de hand van een inleiding op een visie op archiefzorg, enkele praktijkvoorbeelden en een workshopgedeelte waar de deelnemers zelf aan de slag konden met het uitschrijven van een visie of het evalueren van een al bestaande visie.

Hieronder vind je een verslag terug van het ontmoetingsmoment.

Traject Kunstenerfgoed

Lyne Viskens en Laurence De Bolle van het Departement Cultuur, Jeugd en Media lichtten kort de drie grote lijnen binnen het traject kunstenerfgoed toe, namelijk een veldanalyse van de dienstverlening in het kunstenerfgoed in samenwerking met FARO en Kunstenpunt, een uitbreiding van de zakelijke ondersteuning bij nalatenschappen via Cultuurloket en de twaalf geselecteerde pilootprojecten nalatenschappen. Hierbij kondigden ze ook aan dat er een tweede oproep komt voor pilootprojecten nalatenschappen.

Een visie op archiefzorg

Bart Magnus van meemoo, gaf een presentatie over waarom en hoe je best een visie op archiefzorg ontwikkelt. Zo zorgt een goede visie onder meer voor een goede zorg voor documenten, biedt het een kader voor waardebepaling en helpt het bij het contextualiseren van de werking van de organisatie of de artistieke praktijk van de kunstenaar.

Praktijkvoorbeelden

Vervolgens kwamen ook enkele praktijkvoorbeelden uit het kunstenveld aan bod. Drie kunstenorganisaties vertelden ons iets meer over hun visie op archiefzorg en de acties die ze al ondernamen of nog willen ondernemen om die visie waar te maken. Zo gaf Karen Vannieuwenhuyze een korte introductie tot het archief van Bressers Architecten, een van de oudste architectenbureaus in Vlaanderen. Zij willen hun archief voornamelijk goed bewaren en ontsluiten voor de eigen werking en om vragen van buitenaf makkelijk te kunnen beantwoorden. Hiervoor willen ze onder meer een inventaris op stukniveau opstellen, plannen, digitaliseren en een ontsluitingsstrategie ontwikkelen.


Vervolgens nam Dylan Belgrado ons mee in het archief van KRAAK, muzieklabel en concertorganisatie. Als kleine organisatie met een wisselend personeelsbestand, bewaren ook zij het archief voor de interne werking. Daarnaast speelde KRAAK een belangrijke rol binnen de experimentele muziek in Brussel en Vlaanderen: om die reden zouden ze het archief ook graag met het bredere publiek delen. Om dit te kunnen bereiken duidden ze al een archiefverantwoordelijke aan, maakten ze een onderscheid tussen het dynamische en het statische archief en verbeterden ze de bewaaromstandigheden van het fysiek archief.


Tot slot stelde ook Anyuta Wiazemsky Snauwaert de visie op archiefzorg van NICC, Nieuw Internationaal Cultureel Centrum voor. Aangezien het voor de organisatie moeilijk was om het fysieke archief duurzaam te bewaren, hebben ze het bij een collectiebeherende instelling ondergebracht. Voor een makkelijke interne raadpleging van het digitaal archief, werkte de organisatie een nieuwe mappenstructuur uit op basis van de functies van de organisatie.

Workshop

Na een korte pauze gingen de deelnemers zelf aan de slag met het uitwerken van een visie op archiefzorg aan de hand van een nieuwe tool. Op basis van reflecterende vragen in een invulbundel gingen de deelnemers in gesprek over hun visies op archiefzorg, de acties die ze willen ondernemen om deze visies waar te maken en de afspraken en verantwoordelijkheden op vlak van archiefzorg die je best vastlegt binnen de organisatie.


Wil jij ook een visie op archiefzorg formuleren? Check dan zeker onze nieuwe tool voor visieontwikkeling en ga er zelf mee aan de slag!

TRACKS-Partners (CKV en Cemper)

Deel dit artikel:          

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: