Nieuws

Symposium 'Transformation Digital Art' op 21-22 maart 2024

Li-ma organiseert op 21 en 22 maart voor de achtste keer het symposium 'Transformation Digital Art' in Rotterdam en Amsterdam. Het is een internationaal symposium rond de preservering van digitale k...

Lees meer

Transformation Digital Art 2021 (online, 24-26 maart)

LIMA organiseert haar jaarlijkse Transformation Digital Art Symposium. Deze online editie gaat door op 24, 25 en 26 maart 2021. Meer info op de website en Facebookpagina van LIMA.

Lees meer

Hoe doen we het in huis? Archiefdoorlichtingstraject najaar 2023 afgerond

Van eind juni tot eind december 2023 organiseerde CEMPER in samenwerking met meemoo opnieuw haar halfjaarlijkse archiefdoorlichtingstraject voor gesubsidieerde podiumkunstenorganisaties. Action Zoo H...

Lees meer

Nieuwe projectoproep rond nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars

Wat Het Vlaamse cultuurbeleid moedigt de archiefzorg in de kunstensector aan. Veel uitdagingen blijven, zowel voor de omgang met als voor de borging van archieven, collecties of praktijken van hed...

Lees meer

16 november: TRACKS-namiddag rond visie op je archief

Op 16 november 2023 organiseerden de TRACKS-partners een ontmoetingsmoment met als thema visieontwikkeling op archiefzorg. Het formuleren van een heldere visie op archiefzorg blijft voor vele kunsten...

Lees meer

Projectsubsidie voor 12 pilootprojecten rond behoud nalatenschappen hedendaagse kunstenaars

Uit 50 aanvragen steunt de minister van Cultuur 12 pilootprojecten rond het behoud van nalatenschappen van hedendaagse Vlaamse kunstenaars. Die projectsubsidies worden toegekend aan kunstenaars, org...

Lees meer

De TRACKS-werking in 2022

Het TRACKS-netwerk engageert zich voor het sensibiliseren en informeren van kunstenaars en kunstenorganisaties over de zorg voor het eigen archief en/of collectie(s) met het oog op zelfredzaamheid. H...

Lees meer

Enquête Kunstenerfgoed

Heb jij of heeft jouw organisatie artistiek erfgoed? Dan kan je deze enquête invullen over het 'kunstenerfgoed'. De KU Leuven onderzoekt in opdracht van de Vlaamse overheid wat de noden zijn voor dit...

Lees meer

Podcast: Archives at risk

Wat moet er met de archieven van designers gebeuren? Wat wordt er wel voor de toekomst bewaard – en wat niet? In de podcast Archives at Risk gaat Annemartine van Kesteren, conservator bij museum Boi...

Lees meer

Projectoproep rond nalatenschappen van kunstenaars

Bron: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/projectoproep-rond-nalatenschappen-van-kunstenaars Een eerste generatie hedendaagse kunstenaars sluiten hun oeuvre af. Maar hoe gaan we om met wat ze na...

Lees meer

Minister Jambon start tweeledig traject rond kunstenerfgoed

Bron: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/zorg-voor-nalatenschap-vlaamse-kunstenaars De eerste generatie hedendaagse kunstenaars sluit hun oeuvre af. Maar wat gebeurt er met hun nalatenschap? Ho...

Lees meer

Archiveren voor Dummies: een webinar voor absolute beginners

Je weet dat je een rijk en waardevol archief in je bezit hebt. Je wil daar op een goede manier zorg voor dragen. Maar hoe en waar begin je? En waar moet je allemaal op letten? Op deze vragen tracht p...

Lees meer

De TRACKS-werking in 2021

Met de missie en visie als leidraad zette de TRACKS-werking in 2021 voornamelijk in op het aanvullen en up-to-date houden van de projectwebsite (zie punt 1) en zetten verschillende leden van het netw...

Lees meer

STEPP-contactdag: podiumtechnisch erfgoed in de kijker gezet

Op 15 juni 2021 organiseerde STEPP, het steunpunt voor productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector, haar jaarlijkse contactdag in het teken van podiumtechnisch er...

Lees meer

Toezichten 2020 - een stand van zaken rond basisarchiefzorg bij kunstenorganisaties

De Vlaamse overheid vraagt van organisaties die een meerjarige subsidie ontvangen via het Kunstendecreet onder meer dat ze zorg dragen voor hun archief en collecties. Wat die zorg minimaal inhoudt, ...

Lees meer

Archiefdoorlichting muziek- en podiumkunstenorganisatie najaar 2021

CEMPER en meemoo beëindigden op 26 oktober 2021 weer een archiefdoorlichtingstraject van acht kunstenorganisaties waarvan vier muziekorganisaties en vier podiumorganisaties. Lees het volledig verslag...

Lees meer

Een visie op archiefzorg: hoe begin je eraan?

Op 9 november 2021 verwelkomden de TRACKS-partners in de namiddag een veertigtal kunstenorganisaties op het digitale infomoment. De focus lag op het opstellen van een visie op archiefzorg. Na de ver...

Lees meer

DE SINGEL zoekt informatiebeheerder (m/v/x)

DE SINGEL is op zoek naar een informatiebeheerder (M/V/X). Als informatiebeheerder speel je een belangrijke rol in de zorg voor het rijke verleden van DE SINGEL. FUNCTIEOMSCHRIJVING DIGITAL ASSET...

Lees meer

'To imagine otherwise': laat u inspireren

De digitale transformatie van onze samenleving heeft een enorme impact op de aard en vorm van informatie. Ook kunst neemt hierbij steeds vaker niet-tastbare vormen aan. Anno 2021 vormt de bewaring e...

Lees meer

9 november 2021: digitaal infomoment archiefzorg

Heel wat kunstenorganisaties bereiden zich naarstig voor om op 1 december het nieuwe beleidsplan in te dienen. Alles afgevinkt? Maar wat met de archiefzorg? Hoe eraan te beginnen? Wat moet er gebeur...

Lees meer

Archieven doorgelicht

Op 27 april 2021 beëindigden acht muziek- en podiumorganisaties het archiefdoorlichtingstraject van CEMPER en meemoo dat in het najaar van 2020 was opgestart. In dergelijk traject wordt samen met de ...

Lees meer

10 juni: webinar "De liefde voor muziek" over Nederlandstalig muzikaal erfgoed

Dreigt het werk van Boudewijn de Groot, Louis Neefs, Corry Brokken, Annie M.G. Schmidt, Jan De Wilde, Woiski Sr & Jr, Drs. P, Wannes Van de Velde… en vele andere auteurs en vertolkers van het Nederla...

Lees meer

De TRACKS-werking in 2020

In 2020 ging TRACKS 2.0, na het overgangsjaar 2019, echt van start. Met een nieuwe missie en visie als leidraad zette de TRACKS-werking vooral in op het vernieuwen van de website en zetten verschille...

Lees meer

Best practices voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel

Welke bronnen zullen toekomstige wetenschappers bij onderzoek naar onze tijd raadplegen? Sociale media zijn niet meer weg te denken in het antwoord op deze vraag. Toch worden ze nog weinig gearchivee...

Lees meer

Theaterzalen als archief: hoe vul je de leemte?

Tijdens de pandemie begonnen veel theaterzalen en andere locaties voor podiumkunsten met een eigen streamingdienst van meestal recente, maar ook historische producties van hun huizen. Op die manier ...

Lees meer

Vragenuurtje over archiefzorg in werkingsverslag 2020

Wie structurele werkingssubsidie binnen het Kunstendecreet ontvangt, moet zorg moet dragen voor het archief (Art.52, §2, 3°a) en daarover in het werkingsverslag rapporteren. Het departement CJM comm...

Lees meer

Call: kunstenaars gezocht voor project "Angles: Reappropriating Missionary Audiovisual Archives from Colonial Contexts"

KADOC zoekt kunstenaars die aan de slag willen met audiovisueel erfgoed rond koloniale geschiedenis. Meer info op de website van KADOC (Engels).

Lees meer

Online Letterenhuisloket voor vragen over de zorg voor literair archief en/of de mogelijkheden tot overdracht

Heb je thuis literair archief, op zolder, in je kelder of in je boekenkast? Wil je weten wat de beste manier is om dat te bewaren? Of overweeg je om het aan het Letterenhuis te schenken? Elke dinsdag...

Lees meer

Archiefzorg in werkingsverslag 2020 van meerjarig gesubsidieerde organisaties

De Vlaamse overheid verwacht van kunstenorganisaties die meerjarige subsidies ontvangen via het Kunstendecreet dat ze zorg dragen voor hun archief en collecties. In elk werkingsverslag is archiefzorg...

Lees meer

In de catacomben van de Brugse stadsschouwburg

De Brugse Koninklijke Stadsschouwburg ademt een rijke geschiedenis en herbergt in de catacomben ook heel wat historische rekwisieten, decordoeken, meubelstukken en theatertechnisch materiaal. Met th...

Lees meer

StageTube: verhalen uit de podiumkunsten in woord en beeld

De Vlaamse podiumkunsten staan internationaal bekend om artistieke kwaliteit en een grote diversiteit aan spelers, instellingen en soorten huizen. Het wemelt er van fascinerende verhalen. Bewijs daa...

Lees meer

VIAA: verkennend onderzoek fotodigitalisering

VIAA - het Vlaams Instituut voor Archivering - legt zich sinds 2013 toe op de digitalisering en duurzame archivering van audiovisueel materiaal. Dit jaar begonnen ze aan een verkennend onderzoek naar...

Lees meer

Project rond coöperatief beheer van archief goedgekeurd

Kunstenaar Kobe Matthys is actief bij het initiatief "Agentschap", dat sinds 1992 door onderzoek voor tentoonstellingen en performances het archief "Lijst van grensgevallen" ontwikkelde. Deze lijst k...

Lees meer

Schrijven op Wikipedia over dans in Brussel

Hoewel Brussel het mekka van de hedendaagse dans wordt genoemd, is het vrij triest gesteld met de informatie die we erover terugvinden op Wikipedia, de meest geraadpleegde encyclopedie ter wereld. PA...

Lees meer

Terugblik op recente TRACKS-loketactiviteit

Kunstenaars en kunstenorganisaties gebruiken de informatie op www.projecttracks.be om zich te laten inspireren over de omgang met hun archief en collecties. TRACKS is echter meer dan een website met ...

Lees meer

Verslag studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst

Op maandag 18 juni organiseerden M HKA, Archiefbank Vlaanderen en PACKED vzw een studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst. De titel "Volgens de regels van de kunst. Over ...

Lees meer

Verslag TRACKS-ontmoetingsmoment 2016

PACKED vzw organiseerde in samenwerking met alle partners uit het TRACKS-netwerk op 23 juni 2016 een derde ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector. Het verslag vind je...

Lees meer

Inventarisatie van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector (update)

In de lente van 2015 namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Ongeveer 170 podiumk...

Lees meer

Rapport "Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten"

Eind 2014 startte PACKED vzw op vraag van Kunstenpunt met een kortlopend onderzoek omtrent archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten. Het integrale rapport is nu beschikbaar. Deze b...

Lees meer

Verslag en presentaties workshop iMAL

Op 29 oktober organiseerde PACKED vzw een workshop over duurzame digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties bij iMAL. Hier lees je het verslag en vind je alle presentaties. Voormi...

Lees meer

Verslagen TRACKS-ontmoetingsmoment 23 juni 2015

PACKED vzw organiseerde in samenwerking met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-netwerk op 23 juni 2015 een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in d...

Lees meer

Workshops digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Op 24 mei en 13 juni organiseerde PACKED vzw een workshop over digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties. De workshop bestond uit twee sessies en vond plaats bij STUK. Tussen de t...

Lees meer

Inventarisatie van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector (stand van zaken)

De afgelopen maanden namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Ongeveer 170 podiumk...

Lees meer

Het geheugen van mijn gezelschap - In dialoog over (amateur)theatererfgoed

Het Landjuweelfestival is het uitgelezen moment om stil te staan bij het theatererfgoed. Het Firmament, Forum voor Amateurkunsten, en Opendoek sloegen hiervoor de handen in elkaar, samen met PACKED ...

Lees meer

Je archief: een troef op de online kunstmarkt

Het Nederlandse tijdschrift Boekman wijdde het najaarsnummer van 2018 aan het thema kunst en techniek. Eén artikel viel in het bijzonder op omdat het de relevantie van goede archief- en collectiezor...

Lees meer

Joan Mitchell Foundation helpt beeldend kunstenaars hun nalatenschap te plannen

Het werkboek 'Estate Planning for Visual Artists: A Workbook for Attorneys & Executors' is een uitgave van de Joan Mitchell Foundation, in samenwerking met het Arts & Business Council of Greater Bos...

Lees meer

Onderzoek naar archieven en collecties in de beeldende kunsten

PACKED vzw start, in samenwerking met BAM, een kortlopend vooronderzoek naar het erfgoed van de sector van de beeldende kunsten. Dit korte vooronderzoek is een eerste aanzet om het erfgoed binnen de...

Lees meer

Verslagen atelierbezoeken i.s.m. KUNSTWERKT

In het voorjaar van 2015 vinden er atelierbezoeken plaats bij vijf kunstenaars en één kunstenorganisatie. Tijdens het bezoek wordt er niet alleen dieper ingegaan op het werk, de aanpak en de visie va...

Lees meer

​Methode voor de evaluatie van archiefwerking van kunstenaars en kunstenorganisaties

Op dinsdag 28/10 bezochten Het Firmament en PACKED vzw in het kader van een pilootproject BRONKS om de archiefwerking te evalueren. Voor deze evaluatie ontwikkelden beide expertisecentra gezamenlijk...

Lees meer

Terugblik op conferentie "Artists' Estates: A Legacy" (19-20 april 2017)

Op 19 en 20 april organiseerde Kunstenpunt in samenwerking met NICC, Estate Philippe Vandenberg en Art Brussels een conferentie rond artists' estates. Dat klinkt relevant voor TRACKS, dachten we, en ...

Lees meer

Verslag TRACKS-ontmoetingsmoment 2017

Voor de vierde maal organiseerde PACKED vzw in samenwerking met de partners uit het TRACKS-netwerk een ontmoetingsnamiddag omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector. Een zwoele namiddag i...

Lees meer

Webtentoonstelling "Portret van een verborgen kunstenaar…: Léo(n) Spanoghe (1874-1955)"

Elise Dewilde en Pieter Spanoghe creëerden een webtentoonstelling over kunstschilder Léo(n) Spanoghe (1874-1955). In vijf "tentoonstellingsruimtes" - steeds gelinkt aan een bepaalde levensfase en sti...

Lees meer

Archief in de kijker: Bernd Lohaus

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van bee...

Lees meer

Archief in de kijker: Hugo Roelandt - archief & onderzoek

De Belgische kunstenaar Hugo Roelandt (Aalst 1950 - Antwerpen 2015) was één van de pioniers van de performance kunst in België in de jaren '70 en '80. Hij was een heuse 'artist's artist' die buiten d...

Lees meer

Archiefbank Vlaanderen wordt Archiefpunt

In sommige gevallen kan je er voor opteren (een deel van) je collectie onder te brengen bij een professionele collectiebeherende instelling. In Vlaanderen en Brussel zijn er tal van professionele bew...

Lees meer

Artwork Documentation Tool ondersteunt kunstenaars bij de archivering van hun werk

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst in Amsterdam, ontwikkelde de Artwork Documentation Tool. Met deze tool wil LIMA kunstenaars ondersteunen bij de archivering van ...

Lees meer

Bespreking: Boekman 110 over culturele archieven

Het Nederlandse tijdschrift Boekman wijdde het voorjaarsnummer van 2017 aan culturele archieven. De brede waaier van het Nederlandse culturele geheugen komt erin aan bod. Naast de eerder traditionele...

Lees meer

Digitalisering bladmuziekcollectie van Nederlandse Stichting Omroepmuziek

In 2017 is de Nederlandse Stichting Omroepmuziek begonnen met het digitaliseren van haar unieke en omvangrijke bladmuziekcollectie. In het project wordt samengewerkt met Beeld en Geluid en andere par...

Lees meer

Een jaar proefdraaien rond podiumkunsten op Wikimediaplatformen

PACKED vzw ijvert waar het kan voor een maximale digitale ontsluiting van erfgoed. In het najaar van 2016 zijn we een traject begonnen om gegevens over de podiumkunsten uit Vlaanderen en Brussel te p...

Lees meer

Online ontsluiting van archiefmateriaal: tentoonstellingsgegevens op Wikidata

Na intussen anderhalf jaar werken rond het ‎gebruik van Wikimediaplatformen om podiumkunstenerfgoed een bredere zichtbaarheid te geven, legde PACKED vzw zich de afgelopen maanden ook toe op een aanta...

Lees meer

'Archief voor de toekomst': e-publicatie over het behoud en beheer van nalatenschappen van kunstenaars

Ooit stilgestaan bij de erfenis van een kunstenaar? Wat gebeurt er met het werk als de kunstenaar niet meer leeft of om andere redenen niet meer in staat is daar zelf voor te zorgen? Wie krijgt de re...

Lees meer

Archief in de kijker: Ludwig Burchard

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van Rub...

Lees meer

Archief in de kijker: New Reform Archive

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van New...

Lees meer

Archief in de kijker: Robert Lombaerts

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank Vlaanderen. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van Robert L...

Lees meer

Artists' Studio Archives (publicatie)

Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA) publiceert Artists' Studio Archives: Managing Personal Collections & Creative Legacies, een gids voor kunstenaars, hun assistenten en anderen die pog...

Lees meer

Matters in Media Art (website)

Matters in Media Art is een grondig vernieuwde online bron voor verzamelaars, kunstenaars en organisaties die werken met kunst(werken) met bewegend beeld, elektronische of digitale elementen. De init...

Lees meer

Rapport campagne kunsterfgoed 2015-2017

In 2017 rondt Archiefbank Vlaanderen de themacampagne af omtrent de registratie van kunstarchieven en de sensibilisering van kunstenaars, kunstenaarscollectieven, musea en kunstverenigingen over de w...

Lees meer

Spot op erfgoed: archief van STUK en Klapstuk

In de rubriek 'Spot op Erfgoed' plaatst Het Firmament enkele markante archieven of collecties in de kijker. In een eerste reeks wordt podiumkunstenerfgoed dat bij collectiebeherende instellingen bewa...

Lees meer

Terugblik op de TRACKS-website in 2016

In juli 2013 kreeg PACKED vzw de opdracht een website te creëren die advies verstrekt over archiefzorg in de kunstensector. Die website werd gerealiseerd in samenwerking met Het Firmament, en met med...

Lees meer

TRACKS-ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties, een korte samenvatting

Op 23 juni 2016 kwamen een vijftigtal kunstenaars, kunstenorganisaties en erfgoedwerkers samen voor het derde ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties over archief- en collectiezorg,...

Lees meer

VIAA start met digitaliseren opnames uit de podiumkunsten

In de lente van 2015 namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Sinds mei 2016 biedt...

Lees meer

Archief in de kijker: Christian Kieckens

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van arc...

Lees meer

Archieven in de kijker: Edgar Gevaert en Michiel Leenknegt

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu de archieven van Ed...

Lees meer

Brede coalitie van kunstorganisaties voor Hugo Roelandt Research Project

In overleg met Lydia Van Loock, Hugo's echtgenote, besloot de Antwerpse Academie het archief van de kunstenaar bij elkaar te houden en in te zetten als een platform voor onderzoek over de kunstenaar ...

Lees meer

Inventarisatie van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunsten (update)

In de lente van 2015 namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Ongeveer 170 podiumk...

Lees meer

Archieven in de kijker: deSingel en Luc Peire

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het architectuurarc...

Lees meer

TRACKS-ontmoetingsmoment 2015 omtrent archief- en collectiezorg, een korte samenvatting

PACKED vzw organiseerde op 23 juni 2015 een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstsector. Samen met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-net...

Lees meer

Traject archiefdoorlichtingen podiumkunstenorganisaties: 6 podiumkunstenorganisaties evalueren hun eigen archiefwerking

TRACKS vormt de basis voor een gloednieuw vormingstraject georganiseerd door Het Firmament en PACKED vzw. In het traject worden zes podiumkunstenorganisties begeleid bij het evalueren van hun archief...

Lees meer

Archiefbeheer bij PACKED vzw

In de zomer van 2013 werd er een traject opgestart om het beheer van het digitaal en analoog archief van PACKED vzw te verbeteren en verder te ontwikkelen. Het traject resulteerde in het opstellen va...

Lees meer

Lancering TRACKS op 18 juni 2014

Tijdens deze namiddag vertellen kunstenaars en kunstenorganisaties over hun ervaringen met het archief en/of collectie(s). Deze verhalen bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan en nodigen uit o...

Lees meer

Verslag lancering TRACKS-website op 18 juni

Op 18 juni 2014 kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en de cultureel erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg voor een inspirerende namiddag over het erfgoed van de kunstensector. E...

Lees meer

Webinar en Q&A over intellectuele eigendomsrechten

Intellectueel eigendomsrecht in de kunstensector, het is geen eenvoudige materie. Daarom frissen we het graag even voor je op in een gloednieuw webinar, in aanloop naar een Q&A met expert Joris Deen...

Lees meer

Haal voorstellingen naar je huiskamer via podiumaanhuis.be

De maatregelen om samen het coronavirus te bestrijden hebben helaas ook tot gevolg dat alle cultuurhuizen dicht zijn. Via podiumaanhuis.be, een initiatief van Cultuurconnect, ontsluiten heel wat pod...

Lees meer

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: