Vectorafbeelding

In een vectorafbeeldingen wordt een beeld bepaald door middel van meetkundige elementen zoals punten, lijnen en cirkels. Deze elementen worden beschreven van wiskundige vergelijkingen. De elementen krijgen vervolgens eigenschappen toebedeeld zoals kleur en dikte. Doordat niet zozeer hun absolute waarden vastliggen, dan wel hun onderlinge verhoudingen, zijn de elementen makkelijker aanpasbaar, wat veelal betekent dat de grootte van de afbeeldingen makkelijker kan aangepast worden. Het bekendste vectoriƫle afbeeldingsformaat voor het internet is 'Scalable Vector Graphics' (SVG). Tegenover vectorafbeeldingen staan rasterafbeeldingen, waarbij het beeld wordt bepaald aan de hand van beeldpunten (pixels).

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: