Social bookmarking

Het online en openbaar opslaan van verwijzingen naar bijvoorbeeld favoriete websites, foto’s, of berichten met de bedoeling de gegevens met anderen te delen.

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: