Juridische metadata

Juridische metadata zijn administratieve metadata die betrekking hebben op juridische aspecten van het digitale object. Hieronder vallen zaken als auteursrechten en licenties.

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: