Checksum

Een checksum (controlegetal) is een unieke code die berekend wordt op een waarde (bijvoorbeeld een ander getal of een bitstream). Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of er geen fouten in de oorspronkelijke waarde zitten. Voor controle van de integriteit van een digitaal bestand (bitintegriteit) wordt vaak de MD5-checksum gebruikt.

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: