Bewaartermijn

Een (bij wet) vastgestelde termijn dat documenten bewaard moeten worden als bewijsstuk. (Bron: Archiefbank Vlaanderen)

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: