Archiveringsformaat

Een formaat dat geschikt is om bestanden op lange(re) termijn te bewaren. Dit standaardformaat is open en voldoende gedocumenteerd. Het formaat moet de essentiƫle eigenschappen van het originele document bewaren en mag geen informatie- of kwaliteitsverlies veroorzaken. Een archiveringsformaat moet bovendien voldoende wijd verspreid zijn en er moet voldoende software beschikbaar zijn om het te lezen en schrijven. Het formaat moet daarnaast stabiel zijn en door alle ontwikkelaars op dezelfde manier worden toegepast (wat bijvoorbeeld niet het geval is bij jpg2000). (Bron: DigiGIDS@work)

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: