Archiefdocumenten, archiefstukken, archiefbescheiden

Dit zijn stukken die, wat hun vorm ook is, naar hun aard en inhoud bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep van personen die ze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten. Alle archiefstukken die door een archiefvormer werden ontvangen of opgemaakt, vormen samen het archief van die archiefvormer. (Bron: Archiefbank Vlaanderen)

TRACKS is een samenwerking tussen deze partners: