AMVB - Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

logo AMVB

Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) verzekert de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van archieven en collecties van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen.

Materieel en immaterieel erfgoed vormen bouwstenen voor het collectief geheugen en beïnvloeden de hedendaagse maatschappelijke waardering van de rol van een gemeenschap. Het AMVB maakt het erfgoed bruikbaar en zichtbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan.

Het AMVB ontdekt nieuw erfgoed door actieve prospectie en herontdekt vergeten erfgoed door het faciliteren van onderzoek en gebruik. Hierdoor ontstaan nieuwe betekenislagen. Het AMVB bevordert zo de (her)interpretatie van erfgoed door de gemeenschap.

Het AMVB neemt naast een faciliterende ook een ondersteunende rol op. Het deelt expertise en organiseert vorming rond erfgoed en informatie. Hierbij zet het AMVB in op zowel ervaringsgericht als formeel leren voor jong en oud, voor professioneel en amateur.

Het is een gastvrij en open huis voor wie het Brussel van vandaag en gisteren wil ontdekken en beleven. Het AMVB richt zich tot de gemeenschap van mensen binnen of buiten Brussel, die er aan het Nederlandstalige culturele leven participeren. Dit kunnen Nederlands- of meertalige Brusselaars zijn, uitwijkelingen die zich blijvend met Brussel identificeren of Vlamingen die door Brussel onderling verbonden zijn. Elke geïnteresseerde in het verleden van Brussel en haar inwoners en instellingen kan hier terecht.

Meer informatie over het aanbod en contactgegevens zijn terug te vinden op de website van het AMVB.

Share this article:          

TRACKS is a collaboration between these partners: