Websitearchivering

In een websitearchief zijn websites (of delen ervan) opgeslagen zoals die er op een bepaald moment uitzagen. Ook achterliggende systemen kunnen gearchiveerd worden, bijvoorbeeld de achterliggende databanken. Een voorbeeld van een websitearchief is the Internet Archive, waar je met de ‘Wayback Machine’ veel websites uit het verleden kunt bekijken.

TRACKS is a collaboration between these partners: