Toegankelijkheid

De mogelijkheid om relevante informatie terug te vinden via zoekopdrachten, catalogi, indexen e.d. Een hogere mate van ontsluiting, i.e. het verhogen van het aantal zoekingangen, resulteert in een hogere mate van toegankelijkheid. Vooral in een digitale omgeving wordt toegankelijkheid (vindbaarheid) bevorderd door het gebruik van metadatastandaarden.

Connotatie van de term 'toegankelijkheid': toegankelijk voor iedereen, ook voor personen met een handicap.

TRACKS is a collaboration between these partners: