Terminologie

Een terminologie is het geheel van woorden, zinsneden en symbolen dat verwijst naar de concepten of onderwerpen in een bepaald onderzoeksveld, studiedomein of activiteit en waarvoor de betekenis duidelijk is vastgelegd.

TRACKS is a collaboration between these partners: