Standaarddatastructuur

Een gepubliceerde datastructuur voor een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen. Een standaarddatastructuur verzekert de formele consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens ervan.

TRACKS is a collaboration between these partners: