Selectie

Onder selectie wordt het scheiden van documenten voor bewaring of vernietiging verstaan. Selectie is nodig omdat het niet wenselijk of haalbaar is om alle archieven integraal te bewaren. Te veel bewaren komt de overzichtelijkheid van de (historische) informatie niet ten goede en kost handen vol geld. Selectie is echter specialistenwerk, want er zijn geen duidelijke richtlijnen voorhanden en het is afhankelijk van archief tot archief. Indien u toch archiefstukken wenst te vernietigen is het aangewezen om eerst te overleggen met een bekwame archivaris. (Bron: Archiefbank Vlaanderen)

TRACKS is a collaboration between these partners: