Metadataschema

Een metadataschema is een groep bij elkaar horende metadata-beschrijvingselementen. Metadata zijn gestructureerde gegevens over identificatie, beheer, aard, gebruik en bewaarplaats van fysieke of digitale bronnen.

TRACKS is a collaboration between these partners: