Linked open data

Het doel van Linked Open Data (LOD) is te komen tot een internet dat beter leesbaar is voor machines. Hierdoor zullen zoekmachines beter in staat zijn verbanden te leggen tussen digitale objecten. Dat leidt er dan weer toe dat informatie beter vindbaar wordt op internet.

De LinkedData basisprincipes van LOD werden vastgelegd door Tim Berners-Lee:

  • gebruik URI's als naam om naar dingen op het web te verwijzen;
  • gebruik HTTP URI's zodat die dingen kunnen op het web kunnen worden gevonden;
  • zorg voor bruikbare informatie bij een URI;
  • neem links naar andere URI's op, zodat men dingen kunnen worden ontdekt.

TRACKS is a collaboration between these partners: