Integriteit

Een eigenschap van een archiefdocument dat inhoudt dat zijn inhoud, structuur en uiterlijk gelijk is aan de inhoud, structuur en het uiterlijk op het moment dat het document werd opgemaakt of ontvangen. (Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen).

TRACKS is a collaboration between these partners: