Handgift

Een handgift is een gift van hand tot hand waarbij de eigendom door afgifte wordt verkregen door de begunstigde die de gift op zijn beurt met uitdrukkelijke bewoordingen ook aanneemt.

De handgift is onherroepelijk (art. 894 Burgerlijk Wetboek): eens gegeven, altijd gegeven maar er is de wettelijke bepaling die bij het niet vervullen van de overeengekomen voorwaarden, de mogelijkheid tot terugvorderen geeft.

TRACKS is a collaboration between these partners: