Fonds

Een fonds is een groep gelijksoortige of verwante archieven die zich bevinden in dezelfde bewaarplaats. Het gebruik van de term fonds als synoniem van archief/archiefbestand (als oneigenlijke vertaling van het Engelse of Franse fonds) is niet aan te raden en schept verwarring. (Bron: Archiefbank Vlaanderen)

TRACKS is a collaboration between these partners: