Essentiële kenmerken

De essentiële kenmerken (in het Engels ‘significant properties’) van een informatieobject zijn die eigenschappen die haar uiterlijk, gedrag, de kwaliteit en bruikbaarheid bepalen en die moeten worden gepreserveerd om het digitale object in de tijd toegankelijk en betekenisvol te houden. (Bron: lerenpreserveren.nl CC-BY)

TRACKS is a collaboration between these partners: