E-depot

Een ander woord voor digitaal depot. Een opslagsysteem ter archivering van digitale bestanden. Een digitaal depot verschilt van een documentenserver door de speciale aandacht voor het langdurig en duurzaam toegankelijk houden van de bestanden.

TRACKS is a collaboration between these partners: