Dossier

Een dossier is een groep archiefstukken die ontvangen en opgemaakt werden bij de behandeling van één bepaalde zaak (bv. de organisatie van een studiedag of een tentoonstelling, creatie van een kunstwerk of voorstelling, de contacten met een bepaalde kunstenaar, de documenten die betrekking hebben op een overlegvergadering). Hierin vind je uiteenlopende documenten die samen een totaalbeeld geven, zoals e-mails, subsidieaanvragen, verslagen van vergaderingen, technische tekeningen, begroting, facturen, foto’s, documentatie etc.

Bijvoorbeeld: Een dossier rond een specifiek project bevat onder meer e-mail, subsidieaanvraag, bevestiging, begroting, facturen, verslagen vergaderingen, promotiebrochures, foto’s, projectverslag voor tijdschrift, eindverslag met financieel verslag voor de overheid etcetera.(Bronnen: Archiefbank Vlaanderen en DigiGIDS@Work)

TRACKS is a collaboration between these partners: