Documentatie


Documentatie is een verzameling van documenten die met een welbepaald doel door een persoon of instelling werd bijeengebracht. De documenten zijn interessant, bruikbaar, mooi, kostbaar…, maar vloeien niet voort uit de taak of opdracht van de archiefvormer. Documentatie moet worden onderscheiden van archief en dient ook op een andere wijze te worden ontsloten (bv. thematisch of chronologisch). Een voorbeeld is de vakbibliotheek van een organisatie, met boeken en brochures die als informatiebron dienen. Tenzij de publicaties door de organisatie zelf werden uitgegeven of de organisatie aan de publicatie heeft meegewerkt, behoren ze niet tot het archief. (Bronnen: Archiefbank Vlaanderen en DigiGIDS@Work)

TRACKS is a collaboration between these partners: