Document

Een document is een geheel van samenhangende gegevens, vastgelegd op een of meerdere gegevensdragers, zoals papier of een dvd. (Bron: AMVB, DigiGIDS@work)

TRACKS is a collaboration between these partners: