Descriptieve metadata

Descriptieve of beschrijvende metadata zijn metadata die de intellectuele inhoud van een object beschrijven. Hieronder vallen aspecten zoals titel, auteur, datum van creatie, keywords, korte inhoud, ...

TRACKS is a collaboration between these partners: